På lag med klima!

Tekna støtter FNs klimamål, og i morgen heier vi på de unge som markerer med streik

I morgen står ungdommen nok en gang på barrikadene for å få politikerne til å ta klimautfordringene på alvor. Sist gang elevene streiket var det den største aksjonen for klima noen gang. Dette blir lagt merke til, og Tekna støtter det brennende engasjementet til ungdommen. Vi jobber derfor for å få politikerne med på våre tiltak. Teknologiske fremskritt kan ikke alene løse klimakrisen, vi må også ha politisk prioriteringsvilje på plass.

De siste dagene har vi nådd en rekord vi skal være alt annet enn fornøyd med. 14. mai kom nyheten om at forskere på Hawaii har registrert de høyeste nivåene av karbondioksid i atmosfæren siden de startet å gjøre målingene mot slutten av 1950-tallet. Tidligere denne måneden kom også FNs naturpanel (IPBES) ut med en dyster rapport om naturens tilstand. Ikke bare står én million arter i fare for å dø ut, men vi utvinner jordas ressurser langt over tålegrensen. 60 milliarder tonn av jordas ressurser utvinnes årlig, noe som utgjør dobbelt så mye som i 1980.

- Økt forskning og teknologiutvikling

Tekna har medlemmer som hver dag jobber for at vi skal sikre fremtidige generasjoner et godt klima og naturmangfold. Våre medlemmer sitter på viktig kompetanse for å kunne møte samfunnets utfordringer. For å få fullt utbytte av denne kompetansen må vi ha med oss politikerne på vår side. På veien mot lavutslippssamfunnet trenger vi økt forskning, teknologiutvikling og fullskala demonstrasjonsanlegg på en rekke områder og for relevante energikilder.
 
Tekna støtter bærekraftsmålene og det norske klimaforlikets målsettinger, og vi vil arbeide aktivt for å følge opp ambisjoner og tiltak. Teknologi kan stoppe klimaendringer (Bærekraftsmål 13,) og for å få til det trenger vi god utdanning (Bærekraftsmål 4). Greta Thunberg ber politikerne om å handle som om det var et brennende hus det var snakk om. Sammen ønsker vi å slukke den brannen sammen med de streikende ungdommene, men det vil kreve kompetanse, teknologiske fremskritt og politisk vilje.
 
Publisert: 23. mai 2019