Over 6600 saker til juridisk kontor

Tekna-juristene har travle tider. I 2016 behandlet de 6600 henvendelser fra medlemmene. - Mange medlemmer er i en svært vanskelig situasjon på grunn av de tøffe tidene på arbeidsmarkedet, sier leder for Teknas juridiske kontor, advokat Anne Cathrine Hunstad.

Vi hjelper medlemmene med alle typer spørsmål knyttet til arbeidsforholdet. De sakene det har vært mest av den siste tiden er knyttet til arbeidsavtale, nedbemanning og oppsigelse, pensjon og lønn.

Det har vært en tydelig nedgang i antall saker siden toppåret 2015, da juristene mottok hele 9000 henvendelser. - Særlig fra 3. kvartal 2016 har vi sett en nedgang. Vi håper dette er en indikasjon på at de vanskelige tidene i norsk næringsliv er i ferd med å flate ut, sier Hunstad (bildet).

Samtidig er henvendelser om arbeidskontrakt den enkeltkategorien som har minsket mest. Dette bekrefter det Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse viser, at det tar lenger tid for de nyutdannede å komme ut i jobb. – Frem til 2014 hadde vi stor pågang av studenter med jobbtilbud før nyttår hvert år. Denne pågangen har blitt mindre de to siste årene, sier hun.

Anne Cathrine Hunstad forteller at tilbudet om juridisk bistand er et viktig medlemsgode – Vi hjelper medlemmene med en rekke arbeidsrettslige saker, og anbefaler alle å kontakte oss når de har behov for det. Når det gjelder arbeidskontrakt, så er det viktig å huske på å kontakte oss før man underskriver. Tekna tilbyr også enkel privatrettslig rådivning til medlemmene.

Trenger du juridisk hjelp? Les mer om tilbudet, og kontakt Teknas jurister

Publisert: 1. februar 2017