Omstilling: -Vi trenger tempo, tempo, tempo!

-Våre medlemmer er klare for å ta ansvar for bærekraft, sa Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg på Akademikernes høstkonferanse.

-Vi har de tunge teknologimiljøene. Vi har de flinke folka. Det vi trenger, er mer politisk vilje, understreket Tekna-presidenten. Sammen med blant andre administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen fra Norsk olje og gass deltok hun i en paneldebatt under sekvensen om innovasjon og omstilling i praksis.

Hvor er viljen?

Den fullsatte salen på Grand fikk høre en utålmodig Tekna-president, som etterlyste sterkere vilje og evne til prioriteringer. -I Birkeland og Eydes tid ville vi bli best i verden på vannkraft. Senere ville vi bli verdensledende på utvinning av olje og gass. Nå står vi ved et nytt veiskille, hvor vi trenger å satse på bærekraft og fornybar energi. Dette kan gi kraftige, positive ringvirkninger også for andre sektorer, sa Randeberg.

-Oljen vil helt klart bety mindre, men den vil vare i lang, lang tid framover, sa Schjøtt-Pedersen. Han viste til nødvendigheten av å få til en raskere overgang fra kull til gass. Oljedirektøren var også særlig opptatt av mulighetene som ligger i utnyttelse av hydrogen i framtidig norsk gassproduksjon. -Framtidens personbiler vil være elektriske, men eksempelvis cruisenæringen vil trenge hydrogen. Vi kan ikke fylle cruiseskip med Tesla-batterier. Da vil de synke, sa han. Schjøtt-Pedersen viste til norsk olje- og gassnærings ærerike historie. -Vi har mye å være stolte av – men vi skal også få til mye framover, hevdet han.

Tempo, tempo, tempo!

-Vi er nok enige i mye når det gjelder karbonfangst og -lagring, men vi trenger tempo, tempo, tempo! understreket Randeberg. Tekna-presidenten var også opptatt av fleksibiliteten som ligger i teknologiutdanningen. -De fleste begrensinger ligger i vårt eget hode når det gjelder hva kunnskapen vår kan brukes til. Hun viste til at vi også må bli flinkere til å få professorene ut i næringslivet, for å få nye erfaringer inn i akademia og undervisningen. -Vi trenger å få professorene ut av de lukkede avdelingene! Jeg kan si det, for jeg er professor ved NTNU selv, sa Randeberg til latter fra salen.

Akademikerprisen 2018 ble under konferansen tildelt professor i psykologi Nora Sveaass for hennes arbeid med flyktninger, torturofre og mennesker utsatt for ulike former for overgrep.

Publisert: 25. oktober 2018