Nytt innkjøpsreglement i Tekna

Tekna har innført et nytt innkjøpsreglement.

Dette skal sørge for at Teknas ansatte gjør innkjøp som er innenfor fullmaktsrammer, er kostnadseffektive, har riktig kvalitet, er miljøvennlige og prioriterer leverandører med tariffavtaler.

Det nye innkjøpsreglementet tar også utgangspunkt i at Tekna er sertifisert Miljøfyrtårn, og innkjøp skal være i tråd med dette regelverket så langt det er praktisk mulig. Det innebærer at man skal vurdere om innkjøpet er nødvendig, og både leverandører og produkter skal være sertifisert.

Som fagforening er Tekna opptatt av at det skal være ordende forhold i norsk næringsliv generelt, og vi skal derfor prioritere leverandører som har tariffavtaler. Ved inngåelse av avtaler over kr 50.000 skal leverandører alltid spørres om dette, og dette skal være et kriterium som tillegges vekt ved valg av leverandør.

De nye reglementet er tatt inn i Teknas personalhåndbok.

Eventuelle spørsmål om dette kan rettes til Teknas økonomidirektør Ellen Fonnlid Larsen.

Publisert: 10. januar 2019