Ny IA-avtale:                             Sykelønnsordningen videreføres

Regjeringen forplikter seg til å bevare sykelønnsordningen de neste fire årene. Avtalen inneholder også en kraftig satsning på forebyggende arbeid.

Foto av president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg

- Ny IA-avtale innebærer at sykelønnsordningen er fredet de neste fire årene. Er man syk skal man fokusere på å bli frisk. Akademikerne og Tekna har stått knallhardt på dette kravet, og her har vi fått fullt gjennomslag, sier president i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg.

Tirsdag 18.desember signerte regjeringen og partene i arbeidslivet en ny IA-avtale for de neste fire årene. Målet med avtalen er å få ned sykefraværet og redusere frafall fra arbeidslivet.

Også leder i Akademikerne er meget fornøyd med gjennomslag.

- Avtalen flytter innsatsen fra reparasjon til forebygging. Ledelse, trivsel, faglig utvikling, arbeidspress og omstillinger har stor betydning for om folk blir sykemeldte eller forsvinner ut av arbeidslivet. Akademikerne har lenge jobbet for bedre forebygging på arbeidsplassene, og jeg vil si at avtalen er et gjennombrudd for denne tankegangen, sier leder Kari Sollien i Akademikerne

Lettere for dem som står utenfor

Avtalene inneholder en rekke tiltak for å nå målene. Det settes av 70 millioner årlig for å gi ledere og tillitsvalgte mer kunnskap og bedre verktøy for å lykkes med forebygging på akkurat deres arbeidsplass.

- Jeg er fornøyd med at avtalen fastslår at godt samarbeid om forebygging også vil gjøre det enklere for dem som står utenfor arbeidslivet å komme inn. Et raust og velfungerende arbeidsmiljø gjør at det vil være lettere for denne gruppen å tilpasse seg, sier Sollien.

Satsningen på NAVs arbeidslivsentre videreføres, og sammen med Arbeidslivstilsynet vil de være sentrale i den nye satsningen. Partene er enige om å rette innsatsen mot noen bransjer spesielt, som for eksempel er særlig utsatt for omstilling. Til dette bevilges det 80 millioner til skreddersydde tiltak.

Utvidet egenmelding

Ansatte på arbeidsplasser som har hatt IA-avtale frem til i dag, har årlig kunnet bruke egenmelding når de er syke opptil 24 kalenderdager. Partene oppfordrer nå hele arbeidslivet til å ta i bruk ordningen med utvidet egenmelding, og foreslår i tillegg at denne muligheten for fleksibilitet kommer tydeligere frem i folketrygdloven.

- Vi er veldig glad for at avtalepartene tilrettelegger for at flere arbeidstakere skal få utvidet rett til egenmelding. Det legges opp til at de som i dag har denne muligheten vil kunne beholde den, samtidig som at enda flere arbeidstakere vil kunne benytte egenmelding, uten å måtte løpe til fastlegen for noe så enkelt som influensa, sier Randeberg.

Publisert: 18. desember 2018