Norsk status og posisjon vedrørende petroleumsrelatert masterutdannelse

Tekna Olje og gass publiserte 8.2.17 en ny rapport i sin serie av Posisjonsanalyse av petroleumsrelatert høyere teknisk utdannelse.

Rapporten ble fremlagt på et møte i Stavanger der de omtalte universiteter og høgskoler var invitert noen deltok også sammen med Norsk Olje og gass, samt Rådgiverforum Norge.

Den nye analysen av IRIS utarbeidet for Tekna Olje og gass viser mangfoldet og trendbildet i perioden 2000-2016 for utdanningssituasjonen innenfor petroleumsnæringen.

De omtalte fagkategorier er relevante for å møte næringenes behov og samfunnets bærekraftige energibehov. Den nye rapporten har også spesielt sett på trendbildet i søknader til disse fagkategorier i perioden 2014-2016. 

Tekna Olje og gass vil orientere mer om dette på Faglig årsmøte i februar 2017. Rapporten gir referansestatistikk for søkere til slike studier ved søknadsfristen 15.4.17 (Samordnet opptak) .

Ved forrige søknadsrunde i april 2016, ble det påpekt av Tekna Presidenten

«Vi har sagt at næringen står i fare for å skremme bort mange kloke hoder fra å søke til petroleumsstudiene. Vi skal drive med olje og gass i mange år fremover»
Publisert: 15. februar 2017