Mulig salg av Rolls-Royce Marine

Tekna er blant organisasjonene som har sendt et brev til næringsministeren om det mulige salget av Rolls-Royce Marine.

Organisasjonene er blant annet opptatt av å sikre gode industrielle eiere med langsiktige perspektiver, som har ønsker om å videreføre virksomheten på Sunnmøre.

Publisert: 7. februar 2018