Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Aktuelt

Møtte samferdselsministeren

19. nov. 2018

Etter initiativ fra Tekna har fagforeningene i Statens vegvesen hatt møte med samferdselsministeren i dag.

Anledningen var overføringen av oppgaver fra Statens Vegvesen til fylkeskommunene. Tekna har vært kritisk til beslutningen om å overføre oppgaver. Foruten fylkeskommunene har alle de berørte aktørene uttrykt sterke bekymringer. Da Statens vegvesen utredet forslaget om flytting av oppgaver i rapporten «Fra sams og samling», kom det tydelig frem at en slik overføring i all sannsynlighet vil føre til en mindre effektiv ressursbruk og lavere kvalitet på arbeidet med administrasjon av fylkesveinettet. Vegvesenets utredning fikk bred støtte fra fagforeninger, entreprenører og andre aktører i sektoren. Til tross for dette, har regjeringen valgt å overføre oppgavene.

Nå som beslutningen er fattet, ønsker Tekna å bidra til at overføringen utføres på en god måte, slik at vegarbeidet i fremtiden skal holde høy kvalitet og utføres effektivt.

Tekna gikk derfor i oktober sammen med de andre fagforeningene og sendte et brev med innspill og spørsmål på vegne av over 5000 medlemmer i SVV. Budskapet ble utdypet i dagens møte, der Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg og Trond Wiberg som er hovedtillitsvalgt for Tekna i Statens Vegvesen deltok, sammen med konstituert generalsekretær Lise Henriette Holten og rådgiver Knut Frydenlund.

Utfordrende endringer

Når oppgavene nå skal flyttes, vil det medføre at hver av de 11 fylkeskommunene må bygge opp og opprettholde egne fagmiljøer. Det ligger viktige stordriftsfordeler i å organisere veiarbeidet på nasjonalt nivå som vil være vanskelig å opprettholde i hver av fylkeskommunene.

  • Tekna mener det er viktig at vi finner gode løsninger for å sikre tilstrekkelig kompetanse i hver fylkeskommune, uten at man dette medfører en duplisering av kompetanse eller oppgaveutføring mellom de 11 fylkeskommunene og Statens vegvesen. Vi må unngå at fylkeskommunene, Statens vegvesen og andre aktører i sektoren vil måtte gå inn i en lite hensiktsmessig konkurranse om den samme veifaglige kompetansen.
  • Tekna er også bekymret for at oppsplittingen av fagmiljøene vil føre til økt behov for innleid kompetanse dersom Fylkeskommunene ikke er i stand til å ivareta tilstrekkelig kompetanse internt for å utføre det brede spekteret av oppgaver de skal utføre.
  • For entreprenørbransjen er det en fordel å kunne forholde seg til en profesjonell nasjonal aktør, heller enn å måtte forholde seg til 11 forskjellige aktører.
  • Norge har verdens tryggeste veinett. En viktig årsak til dette er at ansvaret for vei, kjøretøy og trafikant er samlet i en etat. Ved overføringen av oppgavene er det viktig at vi ivaretar det helhetlige perspektivet med hensyn til trafikksikkerheten.
  • Kompetansen som fylkeskommunene trenger ligger i dag hovedsakelig i Statens vegvesen. I arbeidet med overføringen er det viktig at de ansatte sikres gode vilkår som vil gjøre prosessen trygg og forutsigbar og kan gjøre Fylkeskommunene attraktive som arbeidsgivere.

Les også saken i Veier 24 >>

Andre relaterte saker:

 

 

 

 

 

Les også