Mot strømmen i olje- og gassnæringen

Tekna Magasinet har sett på Tekna-selskaper som skaper nye oljejobber, mens resten av næringen sparker på harde livet.

Det ble 15 800 færre sysselsatte i de viktigste oljenæringene i fjor. Tallet kan være doblet i dag, anslår IRIS-forsker Atle Blomgren.

Her møter du selskapene som har økt bemanningen og mangedoblet overskuddet.

Publisert: 31. oktober 2016