Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Aktuelt

Mer praksis - mindre frafall!

11. nov. 2018

Les debattinnlegg i Klassekampen av Tonje Løvstakken, leder av Tekna Student.

Gjennomføringsgraden ved landets universiteter er for lav. Alt for mange studenter faller fra, eller endrer studier underveis. Regjeringens foreslår å straffe studenter som bytter studier underveis økonomisk, gjennom fratrekk i stipend. De legger alt ansvaret for lav gjennomføringsgrad på studentene selv, i stedet for å se på tiltak som kan gjøre studiene mer attraktive.

Mange unge velger i dag studier i blant annet teknologi, matematikk og naturfag fordi de ser dette som inngangsporten til interessante jobber, der utfordringer innen klima, energi, helse og samferdsel skal løses. Mange av disse studiene er svært teoritunge. Motivasjonen for studiene kan raskt forsvinne for mange studenter som er sultne etter å løse viktige samfunnsoppgaver, dersom møte med studiene i hovedsak er tung teori – og uten at man får kontekstualisert hvordan denne brukes i praksis.

Tekna student mener vi nå må tenke annerledes for å øke gjennomføringsgraden blant studenter. Vi må gjøre studiene mer relevant og praksisnær. I dag møter studentene et meget teorifokusert akademia som kan få mange til å spørre seg om det var dette de ønsket å drive med. Vi tror tette bånd mellom studenter, forskning og næringsliv allerede tidlig i studieløpet vil øke studiegleden og opplevelsen av at studiene er relevante.

Vi mener selvsagt teori er nødvendig for å holde studiekvaliteten oppe, men forskningspraksis bør integreres tidligere i utdanningsløpet. Når studentene skal rangere hvilken undervisningsform de lærer mest av, kommer praksisnær undervisning høyt opp på listen. Dette er bedre virkemidler for å øke gjennomføringsgraden enn å straffe studenter økonomisk.

Tonje Løvstakken

Leder Tekna Student

Les også