Lønnsstatistikken - vi trenger ditt svar

Teknas lønnsundersøkelse er nå utsendt på mail til de yrkesaktive medlemmene i foreningen.

Konstituert generalsekretær Line Henriette Holten understreker viktigheten av at medlemmene svarer på undersøkelsen.

– Ingen andre ting trigger interessen hos medlemmene i like stor grad som lønnsstatistikken. Den dagen statistikken legges frem, mangedobles trafikken på Teknas nettsider. Mange sjekker egen utvikling i forhold til eksamensår, ser på forskjellen mellom sektorene og vurderer begynnerlønnstallene.

Svar på tekna.no

– Vi håper alle svarer på lønnsundersøkelsen når den kommer i e-posten. Det er også mulig å svare på tekna.no. Det er viktig med høy svarprosent på undersøkelsen. Det gir lønnsstatistikken en tilfredsstillende kvalitet og legitimitet når våre tillitsvalgte skal forhandle lønn med bedriftsledelsen, sier hun.
– Basert på statistikken utarbeider Tekna også en begynnerlønnsanbefaling. Den har våre studentmedlemmer tilgang til. For dem er dette et spesielt viktig hjelpemiddel når de er i en jobbsøkerfase eller skal forhandle om lønns- og arbeidsvilkår til sin første jobb.

Kommer i desember

De siste årene har svarprosenten ligget mellom 60 og 70 prosent. Du finner en lønnskalkulator på tekna.no basert på gjennomsnittstallene for de ulike sektorene. Hvis du logger deg inn på «Min side,» finner du mer detaljert informasjon.
Lønnsstatistikken måler avtalt årslønn (månedslønn x 12) per 1. oktober, medregnet verdien av bonus, resultatlønn og provisjon etc. utbetalt siste 12 måneder. I statlig sektor er også eventuelle kronetillegg tatt med. Statistikken blir presentert sektorvis: privat, kommunal og statlig sektor. Statistikken er som regel ferdigstilt i desember.

Klikk her for å ta undersøkelsen

 

Publisert: 31. oktober 2018