Lise om livslang læring

Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg er blant deltakerne på frokostmøte om kompetanseutvikling og livslang læring. Velkommen!

Foto av president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg

Akademikerne inviterer sammen med Senter for seniorpolitikk til presentasjon av ny rapport om holdninger til kompetanse blant arbeidstakere over 50 år.

Markussen-utvalget

Rapporten legges frem i forbindelse med høringsfristen for Markussen-utvalgets utredning «Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne» 23. september.

Rapporten fra NIFU presenterer også ulike modeller for kompetanseutvikling.

Dette skjer 17. september kl. 08.00 – 09.00 i Thon Conference, Universitetsgaten i Oslo. Alle er velkomne! 

Se program for frokostmøtet her.

 

 

 

Publisert: 10. september 2019