Lise om livslang læring

Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg er blant deltakerne på frokostmøte om kompetanseutvikling og livslang læring. Velkommen!

Akademikerne inviterer sammen med Senter for seniorpolitikk til presentasjon av ny rapport om holdninger til kompetanse blant arbeidstakere over 50 år.

Markussen-utvalget

Rapporten legges frem i forbindelse med høringsfristen for Markussen-utvalgets utredning «Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne» 23. september.

Rapporten fra NIFU presenterer også ulike modeller for kompetanseutvikling.

Dette skjer 17. september kl. 08.00 – 09.00 i Thon Conference, Universitetsgaten i Oslo. Alle er velkomne! 

Se program for frokostmøtet her.

 

 

 

Publisert: 10. september 2019