Lav ledighet blant sivilingeniører

Ferske tall fra NAV viser at antallet arbeidsledige sivilingeniører er synkende.

En ny rapport fra Tekna, som er basert på opplysninger fra NAV, viser at 514 sivilingeniører nå er arbeidsledige. Under halvparten av de arbeidsledige sivilingeniørene har petroleumsbakgrunn. Vi må tilbake til desember 2014 for å finne lavere arbeidsledighetstall blant denne yrkesgruppen. Ved utgangen av januar 2017 ble det registrert 1598 arbeidsledige sivilingeniører.

Når det gjelder nyutdannete Tekna-medlemmer, er arbeidsledigheten også klart lavere, sammenlignet med året før. Foreningen har registrert 117 arbeidsledige fra 2018-kullet, noe om tilsvarer 5,3 % av kullet. Tilsvarende tall for 2017-kullet var 7,5 %.

Tekna, som er den største foreningen i Akademikerne, har mer enn 77 000 medlemmer.

Publisert: 9. april 2019