Lav ledighet blant sivilingeniører

Ferske tall fra NAV viser at antallet arbeidsledige sivilingeniører er synkende.

En ny rapport fra Tekna, som er basert på opplysninger fra NAV, viser at 599 sivilingeniører nå er arbeidsledige. Under halvparten av de arbeidsledige sivilingeniørene har petroleumsbakgrunn. Vi må tilbake til januar 2015 for å finne lavere arbeidsledighetstall blant denne yrkesgruppen. Ved utgangen av januar 2017 ble det registrert 1598 arbeidsledige sivilingeniører.

Når det gjelder nyutdannete Tekna-medlemmer, er arbeidsledigheten klart lavere for 2017-kullet, sammenlignet med året før. Foreningen har registrert 124 arbeidsledige fra 2018-kullet, noe om tilsvarer 6,0 % av kullet. Tilsvarende tall for 2017-kullet var 8,6 %.

Tekna, som er den største foreningen i Akademikerne, har mer enn 77 000 medlemmer.

Publisert: 13. februar 2019