Kraftig økning i unge uten overtidsbetaling

Andelen unge ingeniører med «særlig uavhengig stilling» er mer enn doblet på tre år, skriver DN i dag. Tekna advarer mot å gå med på ugunstige avtaler, selv om arbeidsmarkedet er tøft.

NTNU-student Karen Ane Frøyland Skjennum (23) studerer geologi på tredjeåret og sier både studenter og nyutdannede er bekymret for ikke å få jobb.
NTNU-student Karen Ane Frøyland Skjennum (23) studerer geologi på tredjeåret og sier både studenter og nyutdannede er bekymret for ikke å få jobb.

-En tredjedel av de nyutdannede ingeniørene og teknologene som har svart på fagforeningen Teknas nyeste lønnsundersøkelse, oppgir at de har en såkalt særlig uavhengig stilling. Andelen er mer enn doblet på tre år.

- At over en tredjedel av dem som er helt ferske teknologer, går inn i en «særlig uavhengig stilling», rimer ikke med det vi vet om hvilke stillinger de får. Det er ganske strikte kriterier for å få en slik stilling. Det er vanskelig å se for seg at nyutdannede går rett inn i en stilling med den type ansvar og frihet, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg (43).

En «særlig uavhengig stilling» er ment for arbeidstagere med overordnede og ansvarsfulle stillinger.  Du får ikke overtidsbetalt, unntas store deler av arbeidstidsbestemmelsene, men har ofte høyere grunnlønn og skal kunne organisere arbeidsdagen din selv.

Som DN skrev fredag, er stillingskategorien flittig brukt i NRK-systemet. Unntaket er brukt på til sammen 617 årsverk, eller hver femte fast ansatte i NRK. Arbeidstilsynets foreløpige konklusjon er at NRK bryter loven ved ikke å begrunne unntakene godt nok. NRKs ledelse avviser at de har spekulert i å slippe unna overtid.  Tekna-presidenten er redd økningen i særlig uavhengige stillinger til unge teknologer skyldes et trangt arbeidsmarked.

- Jeg håper virkelig ikke at det er et sleipt triks fra arbeidsgiver for å slippe å betale overtid. Men det er ganske påtagelig hvordan bruken av særlig uavhengige stillinger går opp i tøffere tider. Her er det mange bedrifter som beveger seg på kanten av loven, sier Randeberg.

Hun advarer særlig unge nyutdannede mot å gå med på en ansettelse på slike vilkår.

- Du kan svært fort ende opp med å bli ganske billig arbeidskraft med stor arbeidsmengde du ikke får kompensert for. Mange har pålagt overtid. Hvis du da ikke får godtgjort den arbeidstiden, jobber du mer for mindre betalt, sier hun.

Redde for å kverulere

NTNU-student Karen Ane Frøyland Skjennum (23) studerer geologi på tredjeåret og sier både studenter og nyutdannede er bekymret for ikke å få jobb. 

- Situasjonen på arbeidsmarkedet oppleves jo som presset, og man takker lett ja til jobbene som tilbys uten at man ser på kontrakten, sier hun.
Skjennum peker på flere mulige årsaker til at mange unge teknologer nå har en såkalt særlig uavhengig stilling.

- Mange er nok redde for å virke mindre attraktive om man skulle kverulere på småting i kontrakten. I tillegg har nyutdannede lite kjennskap til hva en «særlig uavhengig stilling» er. I kombinasjon med et vanskelig arbeidsmarkedet er det lett at de utnyttes. Jeg synes det er veldig uheldig om arbeidsgiver utnytter et trangt arbeidsmarkedet for nyutdannede. Det vil jeg tippe er en stor årsak til økningen, sier hun.

Skjennum er fersk leder av Tekna Student og har derfor nylig lært seg hva en «særlig uavhengig stilling» er.

- Jeg skal være helt ærlig og si at jeg ikke var kjent med hva stillingen innebærer. Jeg tror generelt at svært få nyutdannede er klar over innholdet og klar over konsekvensene, som for eksempel at du ikke har rett på overtidsbetaling, sier hun.

Nå ønsker Tekna bedre kontroll av nyansattes kontrakter

- Vi tror ikke Arbeidstilsynet har hatt spesielt søkelys på dette. Det kunne vært greit med flere stikkprøver for å sjekke at arbeidsgivere handler i tråd med regelverket, sier Randeberg.

- Det er ikke noe særlig å være unntatt arbeidsmiljøloven, spesielt ikke for en som er nyutdannet og er nederst i hierarkiet og mest sårbar, sier hun.

Fleksitid er ikke nok

Arbeidstilsynet opplyser til DN at det har en rekke tilsynssaker knyttet til kontrakter og arbeidstid, men har ikke detaljert oversikt over hvor mange av disse som handler om særlig uavhengige stillinger.

Seniorrådgiver Kjersti Marie Gjerd i Arbeidstilsynet forteller at de i et tilsyn gjør en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle av om vilkårene for en «særlig uavhengig stilling» er oppfylt.

- Ved tilsyn vil vi etterspørre hvordan arbeidet er organisert, i hvilken grad arbeidstagerne selv kan vurdere hva de skal gjøre, om de kan delegere oppgaver til andre, om de selv kan avgjøre når og hvordan de vil utføre oppgavene sine, skriver hun i en epost.

Hun viser til arbeidsmiljølovens forarbeider som presiserer hvilke krav som må være oppfylt for at en stilling kan bli definert som særlig uavhengig:
Dette dreier seg om arbeidstagere som selv prioriterer sine oppgaver. De bestemmer selv hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, og når og hvordan arbeidet skal gjøres.

Dersom det er stemplingsur eller lignende kontroll med når den ansatte kommer og går, vil man vanligvis ikke oppfylle kravene. Dette gjelder selv om man har «visse lederfunksjoner».

Det er ikke tilstrekkelig å arbeide i prosjekt, eller at den ansatte kontrollerer sin egen arbeidstid eller har fleksibel arbeidstid, skriver DN.

Publisert: 6. mars 2017