Samling for store Tekna-grupper

Tilbakemeldingene etter Teknas første konsernkonferanse er overveldende positive. De tillitsvalgte fremhevet nytten av å kunne diskutere felles utfordringer, og flere grupper har fått ny energi.

De 18 største Tekna-gruppene både fra stat, kommune og privat sektor har for første gang blitt invitert til en egen konsernkonferanse.

- Disse tillitsvalgte representerer hele 14 000 medlemmer, og vi ønsket å gi dem en arena for kunnskapsdeling. For å treffe best mulig ba vi om innspill til temaer, og satte opp programmet etter innspill fra de tillitsvalgte selv, sier David Mannes, forhandlingsleder for Tekna Privat.

Temaer som ble diskutert på konferansen var:

  • Tjenestepensjon i privat sektor etter pensjonsreformen.
  • Nytt personverndirektiv
  • Hovedavtalens §7 om Drøftingsplikt sett fra NHO (innleder fra NHO)
  • Teknas kommunikasjonsstrategi, og samarbeid mellom sekretariat og tillitsvalgte i krevende mediesaker.

- På tross av store nedbemanninger og omorganiseringer de de siste to-tre årene, var ikke dette et tema denne gangen. Disse større selskapene har i mindre grad enn andre være direkte berørt av nedbemanninger, sier David Mannes.

Tilbakemeldingene etter konferansen har vært overveldende positive. Deltakerne har fremhevet nytten av å møte hverandre, og diskutere felles utfordringer. På grunn av den positive responsen, har vi besluttet at denne konferansen heretter vil arrangeres fast to ganger pr år.

Publisert: 6. desember 2017