Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
En laptop med Lise og Iselin som snakker med tillitsvalgte på video møte

Politisk

Kongsberg Maritime: Tekna møtte næringsministeren

19. mars 2020

Tekna var en av organisasjonene som møtte næringsminister Iselin Nybø i dag for å diskutere situasjonen for Kongsberg Maritime. Koronaviruset preget naturlig nok møtet, som ble gjennomført på Skype.

-På generelt grunnlag bør både den maritime næringen selv og myndighetene begynne å se på hvilke tiltak som kan igangsettes etter at "korona-krisen" er over, og betydningen av å få i gang aktivitet vil stå i fokus, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg, som deltok på møtet.

Tillitsvalgt Ivar Ihle er enig. – Myndighetene må nå først og fremst få kontroll på helse og sikkerhet. Men deretter er det veldig viktig å få i gang aktiviteten så fort som mulig. Trolig blir det enklere å operere innenlands før den globale situasjonen er normalisert. Vi ønsker at næringsministeren kan legge til rette for flere norske pilotprosjekter på bærekraftige løsninger som næringen kan eksportere senere.

Krav om avkastning

Bedriftens krav om økt inntjening/avkastning var ett av temaene som ble tatt opp. Organisasjonene mener dagens mål er for ambisiøst å nå innen 2020. Dette målet ble satt før Koronakrisen fant sted.  Dette ble av fagorganisasjonene oppfattet som et utfordrende og nærmest umulig krav på så kort tid.

Den maritime klyngen

Dagens situasjon gir en mulighet til å ta i bruk eierskapsmeldingens budskap om å vurdere den maritime klyngen og dens betydning nasjonalt, med det det innebærer av behov og forvaltning av verdier for framtiden. Hvordan kan eierskapet brukes for å gjøre produksjonen konkurransedyktig? Den maritime klyngen innehar kompetanse som er sentral for Norge, og som vil være viktig også fremover når vi skal både vedlikeholde og ikke minst utvikle nye produkter i et stadig mer krevende marked. Da er det av betydning at vi har kompetanse på alt fra utvikling og produksjon til vedlikehold. Det er også av betydning at denne kunnskapen er samlet, slik at man raskt kan omstille og utvikle nye produkter og tjenester.

Dette handler om hvordan ivareta kompetansearbeidsplasser og bærekraften i den maritime klyngen generelt, og Møreregionen spesielt. Nedbygging av kompetanse og aktivitet i Kongsberg Maritime påvirker kunnskap og kapabilitet også hos andre underleverandører i den maritime klyngen på Sunnmøre. Norge er i front internasjonalt innen de maritime næringene. Flere lokasjoner på Sunnmøre har kompetansemiljøer innen hele verdiskapingskjeden: Verdiskapingskjeden med engineering, produksjon, integrasjon, test og service/ettermarked er grunnleggende elementer for å bygge og vedlikeholde systemkompetansen, som er en av styrkene i den maritime klyngen. Flyttes dette ut av klyngen, så blir den betydelig svekket. Skal Norge bare stå for utvikling av ny teknologi, og ikke for produksjon av den?  Hvor vil vi da være om noen år? Et av Norges store konkurransefortrinn er nettopp innovasjon og utvikling i skjæringspunktet mellom akademia og erfaringsbasert kompetanse, i maritim sammenheng design/ingeniør og fagarbeidere i produksjon. Som et av få land har vi i dag høy kompetanse i alle ledd og på alle nivå i den maritime verdikjeden. Om vi ikke har produksjon, så vil utvikling stoppe før eller siden i Norge også.

Unntakstilstand

Fagorganisasjonene savner en grundig drøfting om framtidsplaner for Kongsberg Maritime. En slik drøfting og planer vil kunne gi mer ro og forutsigbarhet for produksjonen. Mangel på slike planer gjør oss bekymret for om ledelsen i Kongsberg Maritime er godt nok forberedt på de omveltninger vi nå står overfor. Fagorganisasjonene vil gjerne bidra konstruktivt og gå inn i dialog om dette. Da vil også bedriften unngå støy og uro hvert år om mulig outsourcing. I dagens situasjon, etter korona-virusets utbrudd, er det nærmest unntakstilstand i de fleste næringer, også den maritime. Det er en ekstern påvirkning det er vanskelig å kontrollere eller ha oversikt over. I denne situasjonen er det derfor viktig at både bedriften og myndighetene ikke bidrar til ytterligere usikkerhet.

Fra Tekna deltok president Lise Lyngsnes Randeberg og hovedtillitsvalgt for Kongsberg Maritime Commercial Marine Ivar Ihle. De andre organisasjonene som var med, var Fellesforbundet, Negotia, Lederne, FLT og NITO.

Juridisk vakttelefon (for medlemmer)

Har du spørsmål om koronaviruset og ditt arbeidsforhold kan du ta kontakt med Teknas vakttelefon - juridisk@tekna.no / 22 94 75 00  

Les mer om juridisk bistand 

Les også

Relaterte kurs og arrangementer