Kalkulert frafall

Overbooking av studenter til universiteter og høgskoler svekker kvaliteten på studiene, er negativt for det psykososiale miljøet, og kan bidra til større frafall. Dette hevder leder av Tekna Student Karen Anne Skjennum i et innlegg i Klassekampen.

Kalkulert frafall

Se for deg første dag i ny jobb. Du er spent, nervøs og glad. Etter mottakelsen vises du til kontorpulten din, hvor det sitter en annen person. Det viser seg at dere begge er ansatt i samme stilling, fordi sjefen din vet at bare én vil klare seg gjennom den første tiden i stillingen. Den andre vil slutte, til tross for at dere begge er kvalifiserte. 

Dette er for mange studenter første møte med akademia. Etter immatrikuleringer og fadderuker begynner undervisningen. Studentene møter overfylte auditorium hvor ikke alle får plass. Køen av studenter strekker seg ut i gangene. Høsten 2016 tok utdanningsinstitusjonene opp over 4200 flere studenter enn de egentlig hadde plass til. Noen universiteter og høgskoler har nesten 30 prosent overbooking. Likevel har utdanningsinstitusjoner og politikere ingen insentiver til å gjøre noe med det. Overbooking er nærmest et mål, fordi en viss andel av studentene dropper ut tidlig eller ikke møter til skolestart. 

Alle sier Jeppe drikker, men ikke hvorfor han drikker. Slik er det også med overbooking og frafall. Hadde studenter droppet ut dersom de fikk veiledning, faglig oppfølging og ble inkludert i det akademiske miljøet? Studenter er ressurser som må forvaltes. Tekna Student mener opptak til høyere utdanning må basere seg på en vurdering av lærestedenes kapasitet og at de økonomiske insentivene for overbooking må endres.

Studenter på høyere årstrinn hvor frafallet har vært mindre enn estimert, møter et studietilbud hvor kapasiteten er sprengt. Det er særlig rammende for ressurskrevende undervisningsformer. Resultatet er verken positivt for det psykososiale miljøet eller de faglige resultatene.

I arbeidslivet er tilrettelegging, oppfølging og inkludering et mål. Tekna Student mener dette må lønne seg også for utdanningsinstitusjonene, fremfor å ta opp flere studenter enn de kan følge opp.

(Karen Ane Skjennum, Leder Tekna Student, Klassekampen 24.august)

Publisert: 24. august 2017