Jubler for digital nullmoms

-Tekna er glad for at regjeringen nå gir nettutgavene til TU og andre fagpressetidsskrifter nullmoms på lik linje med dagsavisenes nettutgaver. Avisene fikk fritak allerede for to år siden. En slik forskjellsbehandling kunne ikke fortsette, hevder Ivar Horneland Kristensen, generalsekretær i Tekna og styreleder i TU Media AS.

Regjeringen varslet i revidert nasjonalbudsjett at den tar sikte på å innføre moms-fritak for elektroniske tidsskrifter. Kulturminister Trine Skei Grande sier at en avgiftsmessig forskjellsbehandling mellom papir- og nettutgaver kan hemme modernisering og digital utvikling.

-Vi i Teknisk Ukeblad Media har stått sammen med Fagpressen og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) om å få like vilkår for papir og digitale produkter. Dagens situasjon med ulike regler for dags- og fagpressen har vært direkte konkurransevridende og hemmet innovasjon. Teknisk Ukeblad Media har virkelig tatt utfordringene i den nye mediehverdagen på alvor. Vi har endret selskapet kraftig fra å være et tradisjonelt papirhus til å bli en moderne digital samfunnsaktør, med et bredt nyhetstilbud fra hele Teknologi-Norge, sier Kristensen.

Regjeringen varsler at de først vil komme tilbake til Stortinget med forslag til nærmere regelendringer i 2019.

- Teknisk Ukeblad forventer at regjeringen ikke somler, og mener at dette bør avklares allerede i statsbudsjettet til høsten slik at aktørene får forutsigbarhet allerede fra neste år av sier, sier Kristensen.

Publisert: 15. mai 2018