Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lars Olav Grøvik med protokoll
VERDIFULL DOKUMENTASJON: Leder i Tekna Finnmark avdeling Bernt Nilsen, foreningens president Lars Olav Grøvik og avdelingsleder Lodve Svare fra Gjenreisningsmuseet under overleveringen av N.I.F.-protokollen fra 1945.

Aktuelt

Januar 1945: Første ingeniørmøte i det frie Norge

Publisert: 3. mai 2022

-Vi setter all kraft inn for å gjøre vår innsats for befrielsen og gjenoppbyggingen av Norge og håper at NIF snart kan oppta sin fulle virksomhet i landet vårt.

Den første møteprotokollen fra Finnmark avdeling etter krigen er funnet frem fra historiens halvmørke, og er blitt donert til Gjenreisningsmuseet i Hammerfest. Overleveringen ble for kort tid siden foretatt av Teknas president Lars Olav Grøvik og lederen for Tekna Finnmark avdeling Bernt Nilsen. Til stede under overrekkelsen var også tidligere leder i Finnmark avdeling Klaus Henriksen, som er mannen som fant protokollen.

-Denne protokollen viser klart at ingeniørene var klare for å brette opp ermene og bidra til å få samfunnet i gang igjen etter krigens ødeleggelser, sa Lars Olav Grøvik under overrekkelsen. Tekna-presidenten viste til at ingeniørene hadde en viktig rolle å spille under gjenoppbyggingen i 1945. -Evakueringen av Finnmark er forøvrig ikke noe man bare har hørt om. Dette berørte også min egen familie direkte – min onkel som var fisker på Finnmarkskysten, ble også tvangssendt sørover, sa Grøvik.

-Protokollen er et interessant og viktig historisk dokument, sier Lodve A. Svare, som er avdelingsleder på Gjenreisningsmuseet. -Den viser at ingeniørene var tidlig ute, og spilte en viktig rolle med sin kompetanse i gjenoppbyggingen. Protokollen er en viktig brikke i det store puslespillet som forteller den dramatiske historien om gjenoppbyggingen av Finnmark, understreker han.

Fritt Finnmark

I 1944 ble Finnmark og Nord-Troms brent av den tyske okkupasjonsmakta da de trakk seg ut, og befolkningen ble tvangsevakuert. Den 25. oktober 1944 ble Kirkenes frigjort av styrker fra Sovjetunionen.

8. mai er frigjøringsdagen i Norge og resten av Europa. Men det første avdelingsmøtet i Den Norske Ingeniørforening (N.I.F.) i det frie Norge fant ifølge protokollen sted allerede den 21. januar 1945. Da møttes 11 ingeniører på Snekkerbua i Bjørnevatn utenfor Kirkenes.

Hvem var de 11 ingeniørene som var samlet på Bjørnevatn i januar 1945? Finnmark avdeling ble etablert allerede i 1925, og mange av medlemmene i den østlige delen av det langstrakte fylket arbeidet ved A/S Sydvaranger, som ble etablert i 1906.

I tillegg de lokale ingeniørene fra A/S Syd-Varanger deltok også tre ingeniører «tilhørende de norske styrker» på dette møtet. Disse må ha tilhørt 2. Bergkompani i Den norske brigaden i England, som kom til Kirkenes via Murmansk noen uker tidligere.

Gjenoppta virksomheten

Medlemmene besluttet på møtet å gjenoppta foreningsvirksomheten fra før krigen. Nytt styre ble valgt, med Bjarne Greiner fra Bjørnevatn i spissen som ny formann. Ifølge referatet fortalte så ingeniør Halvorsen om norske ingeniørers liv og virke utenfor Norge under okkupasjonen. Fru ingeniør Greiner serverte kaffe og kaker, som man hygget seg med. Man gjorde så et forsøk på få tatt et bilde av forsamlingen, men dette lyktes ikke, da Bjørnevatns eneste fotograf «av tungtveiende grunner ikke kunde få permisjon for å ta et billede».

Befrielse og gjenoppbygging

Møtet vedtok å sende følgende hilsen:

Den norske ingeniørforening i Storbritannia Elleve ingeniører samlet til det første avdelingsmøte for NIF i det frie Norge sender Den norske ingeniørforening i Storbritannia sine hilsener. Vi setter all kraft inn for å gjøre vår innsats for befrielsen og gjenoppbyggingen av Norge og håper at NIF snart kan oppta sin fulle virksomhet i landet vårt.

Dette er Gjenreisningsmuseet

Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms formidler de dramatiske hendelsene fra annen verdenskrig, som tvangsevakuering, nedbrenning og gjenreisning. Etter freden forsøkte norske myndigheter å kontrollere tilbakeflyttinga, men folk trosset forbud og minefare for å reise hjem og starte det tunge gjenreisningsarbeidet.

Les artikkel i iFinnmark om protokolloverrekkelsen

Foreningen under krigen

Under krigen var foreningens navn Den Norske Ingeniørforening (N.I.F.).

Masseutmeldelser av medlemmer, avsettelse av president og avskjedigelse av generalsekretær, innsettelse av en nazistisk ledelse og rasering av foreningens økonomi. Krigsårene er et svært dramatisk kapittel i foreningens historie. Les mer om det i artikkelen: 
Da nazistene overtok ingeniørforeningen.

Mange medlemmer reiste til utlandet under krigen. Det ble dannet fire avdelinger av N.I.F. utenlands:

Frigjøringen av Øst-Finnmark

Les mer om frigjøringen av Øst-Finnmark (Wikipedia).