Ingen bedring av studiekvaliteten

Frafallet i høyere utdanning vil ikke bli redusert med årets budsjett, mener leder for Tekna Student Tonje Løvstakken

Fjerner endelig moms på nettutgaven av Teknisk Ukeblad
Bra på teknologi, dårlig på kompetanse
Teknologene budsjettvinnere

Omleggingen skal bidra til høyere gjennomføringsgrad og lavere frafall.

- Men dette vil ikke skje, sier studentleder Tonje Løvstakken i Tekna.

Tekna Student har i lang tid påpekt at det er stort behov for konkrete tiltak for å øke kvaliteten i studiene.

- Vi vil ha flere praksisplasser, økt deltakelse i forskning tidlig i studiet og tettere kontakt mellom professor og student. Vi mener også tettere kontakt med næringslivet sikrer at studiene blir mer i tråd med arbeidslivets behov. Det er lite spor av slike konkrete tiltak i årets budsjett, og vi kan heller ikke lese noe av dette i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning som ble lagt frem i dag, sier Løvstakken.

Hever vi ikke kvaliteten på studiene, vil vi hverken få bukt med frafallet eller gjennomføringsgraden. Bedre studier er motiverende, og særlig er det viktig at studiene har høy kvalitet fra første dag.

 

Publisert: 8. oktober 2018