IKT-eksperter mangler sikkerhetskompetanse

Tre av fire IKT-eksperter ønsker mer kompetanse. Spesielt innen IKT-sikkerhet og sårbarhet er behovet stort, viser ny Tekna-undersøkelse.

Datasikkerhet

I en ny rapport, basert på svar fra 550 av Teknas medlemmer med mastergrad eller mer innen IKT, kommer det fram at behovet for kompetanseheving innen IKT-sikkerhet er stort. Bare 36 prosent av de som hadde dette som sin hovedoppgave svarte at kompetansen var god.

- Dette viser at det er et skrikende behov for mer kompetanse innen IKT-sikkerhet. Tekna har i lang tid kjempet for å få et løft på området. Det er et kraftig varsku når de som driver med noe som er så viktig som sikkerhet og sårbarhet, innser at kunnskapen ikke er god nok. Da må det tas grep, sier Randeberg. 

I undersøkelsen kommer det fram at hele 72 prosent av IKT-ekspertene ønsker eller har behov for mer IKT-kompetanse. 

- Når fagekspertene selv i så stort omfang ønsker kompetansepåfyll bør vi lytte. Dette er personer som har ansvar for IKT i virksomhetene, og som ser hvor skoen trykker. Det er viktig at virksomhetene og myndighetene nå legger til rette for et etter- og videreutdanningsløft som også gjelder høyutdanningsgrupper, sier president i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg. 

I tillegg til mer etter- og videreutdanning for høyutdanningsgrupper, mener Tekna-sjefen at næringsrettet IKT-forskning må økes, og at IKT-sikkerhet må inn som obligatorisk del av alle IKT-utdanningene. 

- Norge trenger spisskompetanse innen IKT. Det er faktisk færre som tar doktorgrad innen IKT i dag enn for ti år siden. Hvis denne utviklingen fortsetter, risikerer vi at norsk næringsliv ikke har tilstrekkelig innovasjonskraft til å hevde seg på dette området. I så fall svekkes vår konkurranseevne, sier Randeberg.

Hun tror norske ledere nå ser ut til å innse hvor viktig IKT-kompetanse er, og understreker behovet for rekruttering til IKT-fagene. 

- Da vi nylig spurte norske toppledere om de så for seg flere IKT-ansatte fram mot 2030, svarte 58 prosent at de ønsket å rekruttere flere. Da må det være noen å ansette. Samtidig svarte 67 prosent av lederne at de ville øke satsingen på etter – og videreutdanning framover. Da forventer vi at de gjør ord til handling, for deres egne IKT-eksperter etterlyser nettopp mer kompetanseheving, sier hun.

Publisert: 9. august 2018