Hovedstyret har besluttet å sende Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning på høring i foreningen med sikte på en revisjon av dokumentet høsten 2018. I den forbindelse ønsker vi å invitere til å komme med innspill gjennom en høring.

Gjeldende politikkdokument om høyere utdanning og forskning ble sist vedtatt av Hovedstyret 8. august 2014 (se vedlegg under).

Noen punkter fra gjeldende politikkdokument om høyere utdanning og forskning er:

  • Universiteter og høyskoler må ha forutsigbar og tilstrekkelig basisfinansiering, klare ansvarsområder og handlingsrom til å ta strategiske valg mot langsiktige mål.
  • Utdanning av gode kandidater ved universiteter og høyskoler er grunnlaget for innovasjon, entreprenørskap, FoU og god undervisning i realfag og teknologi.
  • Utdanningene ved høyskoler og universiteter skal være forskningsbasert og stimulere til etisk refleksjon.
  • Vitenskapelig personell må ha ryddige arbeidsvilkår og mulighet for karriereutvikling  på et høyt internasjonalt nivå.
  • Tverrfaglig samarbeid og samspill innenfor utdanning, forskning og innovasjon er viktig for fremtidig verdiskaping og for å møte de globale samfunnsutfordringene.

Høringen er åpen for alle, men vi ønsker spesielt å invitere organisasjonen til å komme med innspill.

Vedlegg:

Dokumentet skal vedtas i Hovedstyret høsten 2018.

Frist for innspill er 15. august 2018. Innspillene kan sendes til Birgitte Jordahl

Publisert: 30. april 2018