HMS i petroleumsvirksomheten

Fredag 29. september fikk arbeids- og sosialministeren overlevert rapporten «Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten». Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av professor Ole Andreas Engen ved Universitetet i Stavanger. Tekna deltok med Peter Sabel, Statoil.

Tekna olje og gass hadde møte 25.10.2017 i Stavanger der Professor Ole Andreas Engen og Peter Sabel orienterte om arbeidet.

Rapport: Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Publisert: 3. november 2017