Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
En liten jente sitter i en sofa og leser bok
HJEMME MED BARNA? Hva slags rettigheter har du om du fortsatt er hjemme med barna? Foto: Unsplash.com

Aktuelt

Holder du fortsatt barna hjemme? Ulønnet permisjon bør ikke være førstevalget

Publisert: 7. mai 2020

Hva har du egentlig krav på om du er hjemme med barn selv om barnehage/skole åpner?

Da skolene og barnehagene stengte på grunn av korona fikk foreldre rett til å bruke omsorgspengedager, også kalt «sykt-barn-dager», for å ta vare på friske barn hjemme.

Det ble vedtatt å doble antall mulige omsorgspengedager. Nå har barnehagene åpnet med reduserte åpningstider og skolene har delvis åpnet igjen. Hvilke konsekvenser har dette for dine rettigheter? Kan du for eksempel være hjemme med barn fordi du er redd for smittefare?

Hvis du velger å være hjemme med friske barn

Hovedregelen at du ikke har rett til permisjon eller omsorgspenger fra arbeidsgiver/NAV for å være hjemme med friske barnehagebarn/skolebarn. Dette gjelder selv om du er redd for smittefare. Hvis du likevel ønsker å holde barna hjemme, bør du gå i dialog med arbeidsgiveren din for å forsøke å finne gode løsninger på situasjonen forteller Anette Moldrem, juridisk rådgiver i Tekna.

– Siden myndighetene mener at de aller fleste barn bør gå i barnehage og på skole nå, kan du muligens ikke forvente stor fleksibilitet fra arbeidsgiver når det gjelder dette. Å være hjemme kan for eksempel løses gjennom en avtale med arbeidsgiver om bruk av fleksitid, ferie, hjemmekontor eller at du ber om ulønnet permisjon, sier hun

Siden ulønnet permisjon vil kunne få konsekvenser for din rett til sykepenger, pensjon og forsikringer, bør ikke dette være førstevalget.

– Hvis du ikke har en avtale om fravær på plass med arbeidsgiver, og likevel velger å være hjemme med barn på grunn av redsel for smittefare, vil du ikke ha krav på lønn og du har heller ikke gyldig fravær fra jobb. Dette kan føre til arbeidsrettslige reaksjoner fra arbeidsgiveren din og det er ikke noe vi anbefaler.

Unntak hvis det foreligger særlige smittevernhensyn:

Du vil fremdeles har rett til permisjon og omsorgsdager hvis du har barn som bør holdes helt eller delvis hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn. Dette kan for eksempel være fordi barnet har en kronisk sykdom som gjør at barnet er særlig sårbart. Det kan også være for å unngå å smitte et ekstra utsatt annet familiemedlem som barnet bor sammen med.

– Det særlige smittevernhensynet må bekreftes av lege med legeerklæring for å få rett til omsorgsdager. I slike tilfeller er det vedtatt at du har rett til dager med omsorgspenger, selv om du egentlig har brukt opp dagene dine. Denne retten gjelder foreløpig til og med 30. juni 2020, sier Moldrem.

Myndighetene har laget en liste over hvilke tilfeller det kan være aktuelt å holde barn med kroniske sykdommer hjemme:

  1. Barn og unge som er organtransplanterte
  2. Barn og unge som er benmargstransplanterte siste 12 måneder
  3. Barn og unge som er i aktiv kreftbehandling
  4. Barn og unge med alvorlig hjertesykdom
  5. Barn og unge med alvorlig lungesykdom og/eller har betydelig redusert lungekapasitet:
  6. Barn og unge med diagnostisert alvorlig, medfødt sykdom i immunforsvaret i ustabil fase som gjør dem særlig utsatt for alvorlige luftveisinfeksjoner
  7. Barn og unge på immundempende medisin og aktiv kronisk sykdom
  8. Det kan gjelde enkelte andre barn med alvorlige diagnoser som ikke er nevnt her. I slike tilfeller må behov for tilrettelagt undervisning avklares med behandlende barnelege.

Delvis fravær på grunn av redusert åpningstid i barnehagen

Du vil ha rett til å bruke omsorgsdager for tiden barnehagen er stengt på grunn av korona. Arbeidsgiveren din kan tillate et fleksibelt uttak av omsorgsdager. Det vil si at arbeidsgiveren din kan godkjenne at du tar ut enkelttimer slik at det ikke regnes som en hel omsorgsdag hvis du må levere eller hente tidligere i barnehagen.

– Dette er det opp til arbeidsgiver å bestemme, og det er noe dere må avtale dere imellom. Vårt inntrykk er imidlertid at dette er noe de fleste arbeidsgivere tillater, og det er noe vi oppfordrer til å utvise en fleksibilitet rundt, sier rådgiveren.

Antall omsorgspengedager er doblet for 2020

Da koronaviruset kom og barnehagene og skolene stengte ble antall omsorgspengedager per forelder per år doblet for 2020. Det vil si at hver av foreldrene i en husstand med ett eller to barn opp til 12 år har rett til 20 omsorgspengedager, mens hver forelder med tre barn eller flere har rett til 30 omsorgspengedager. Også enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har fått utvidet antall dager. Disse reglene gjelder fremdeles.

– Dette er bra siden mange trolig har brukt flere omsorgspengedager enn normalt og fordi det er et krav om at selv barn med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke skal møte i barnehagen eller skolen, sier Moldrem.

– Hva kan du gjøre hvis du har brukt opp «sykt-barn» dagen dine?

– I et slikt tilfelle anbefaler vi at du så raskt som mulig går i dialog med arbeidsgiveren din for å forsøke å finne gode og praktiske løsninger på situasjonen.  Dette kan for eksempel være en avtale om hjemmekontor med fleksibel arbeidstid hvis det er mulig for deg å jobbe delvis, bruk av fleksitid, ferie eller bruk av ulønnet permisjon, sier hun.

Les også