Diskriminering på arbeidsplassen: Slik skaper vi et arbeidsliv for alle

Det er mer akseptert å være skeiv i dag enn det noen gang har vært. Allikevel er det fortsatt en vei å gå for at alle skal føle seg inkluderte på arbe...