Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Nærbilde av et blad

Aktuelt

Her kommer Arbeidslivets Klimauke

1. feb. 2019

Klima- og miljøtiltak har blitt et viktigere tema på norske arbeidsplasser det siste året.

Nå sier 60 prosent av ledere at de ofte eller av og til diskuterer dette med sine ansatte, ifølge en ny undersøkelse. Akademikernes leder, Kari Sollien, mener det er gledelig at flere diskuterer miljø og klima i arbeidssammenheng.

 Det er en økning på syv prosent fra i fjor. Undersøkelsen er gjort av Norstat, og har gått ut til ledere i små- og mellomstore virksomheter i både privat og offentlig sektor.

4. februar februar starter Arbeidslivets Klimauke for andre år på rad, en kampanje fra arbeidslivsorganisasjonene NHO, LO, KS, Unio, YS, Virke og Akademikerne. Hensikten er å få flere arbeidsgivere og arbeidstakere til å diskutere klimatiltak på arbeidsplassen og i samarbeid finne gode klimaløsninger.

– Ifølge undersøkelsen er hele 8 av 10 i stor eller svært stor grad opptatt av klima og miljø på jobb. Jeg tror derfor arbeidsgivere, ved å implementere grønne løsninger, blir ansett som mer attraktive arbeidsplasser og vil klare å tiltrekke seg de beste hodene. Men også ansatte er nødt til å ta initiativ til mer klimavennlighet på jobb. Dette lasset må vi dra sammen, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

– Det er positivt at flere snakker om klima på jobb. Likevel ser vi at virksomheter har en vei å gå – undersøkelsen viser for eksempel at bare én av ti har klimaregnskap, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

– De fleste virksomheter er generelt opptatt av klimautfordringen, men det er færre bedrifter i år enn i fjor som tror det lønner seg økonomisk å innføre klima og miljøtiltak. Dette må vi snu!, sier Arvid Moss, president i NHO.

– Vi vet at ansatte er viktige bidragsytere til innovasjon. Avtaleverket legger opp til samarbeid mellom tillitsvalgte og arbeidsgivere og vi oppfordrer alle til å sette klima på dagsorden, og at ansatte, tillitsvalgte og ledere samarbeider om å finne gode tiltak på sin arbeidsplass, sier Hans Christian Gabrielsen, leder i LO.

– Vi vet fra tidligere at folks engasjementet for klima og miljø er økende, så det skulle bare mangle at dette gjenspeiles i arbeidslivet. Og det er godt nytt for oss. Gjennom partssamarbeidet har mange arbeidstakere godt utviklede muligheter til å påvirke virksomhetene de jobber i, sier Erik Kollerud, leder i YS.

– Samarbeid og arbeidsgivers anerkjennelse av den enkelte arbeidstakers profesjonsbakgrunn og kunnskap må til for å lykkes i klimaarbeidet, sier Ragnhild Lied, leder i Unio.

– Kommunesektoren gjennomfører allerede mange gode klimatiltak, og er godt i gang med den nødvendige omstillingen til lavutslippssamfunnet. Det ligger allikevel fortsatt et stort potensial i at den enkelte virksomhet, for eksempel sykehjemmet og skolen, selv går på jakt etter klimagevinster i driften av tjenesten, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Les også