- Etterlyser mer kompetanse i helsenæringen

Tekna deltok tirsdag 11. juni i stortingshøring om helsemeldingen. – Vi trenger mer kompetanse i helsenæringen, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

- Viktig næringsutvikling innen helse kan og skal skje i samarbeid med det offentlige helsevesen. Men det er et stort behov for kompetanse knyttet til innovasjon og utvikling av tjenestene, ikke minst i kommunesektoren, sier Randeberg.

 

Hun påpeker at forskere og gründere som går inne i kommunesektoren ofte må drive opplæring av kommunens ansatte om de ordninger som finnes og de muligheter som foreligger for å få til et godt forskningssamarbeid med tilstrekkelig finansiering og gode rammevilkår.

 

- Kommunene må rustes kompetansemessig for å få til et økt samarbeid og flere prosjekter på kommunalt nivå. Det er også behov for økt kompetanse på helsenæring og ikke bare tradisjonelle næringer hos utekontorene til Innovasjon Norge, sier Randeberg.

 

Kapital, enklere regelverk og flere sterke fagmiljøer

Andre innspill fra Tekna om helsemelsingen er behovet å sikre gründere tilgang til såkorn- og risikokapital. Det bør også komme på plass bedre løsninger for sertifisering og godkjenning av teknisk utstyr, som etter Teknas mening er for komplisert i dag. Tekna støtter også arbeidet med å få på plass flere verdensledende forskningsmiljøer i Norge.

 

Publisert: 11. juni 2019