Helgeland kåret til årets avdeling i Tekna

Et høyt aktivitetsnivå og engasjerte medlemmer har gjort at Helgeland avdeling er kåret til årets avdeling i Tekna. En stolt avdelingsleder Florian Kindl mottok prisen av Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg fredag 21. oktober

Årets avdeling tildeles av Teknas Hovedstyre til den avdelingen i Tekna som gjennom aktivitet, engasjement og arbeidsform utmerker seg.
I begrunnelsen løftet Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg fram Helgeland som en avdeling som, på tross av sitt relativt beskjedne antall medlemmer med stor geografisk spredning, har arrangert interessante arrangementer, kurs og bedriftsbesøk i hele regionen.
Et av arrangementene som trekkes frem er det åpne seminaret Symposium Realfag i skolen, som avdelingen arrangerte høsten 2015. Arrangementet var et ledd i arbeidet for økt rekruttering til teknologi- og realfagene.
Tekna har i dag 72 000 medlemmer, og Helgeland avdeling har 281 medlemmer.

Publisert: 21. oktober 2016