Heldigitalt i Arendal

Tekna var sterkt tilstede under Arendalsuka i år, og i fire debatter diskuterte president Lise Lyngsnes Randeberg utfordringer knyttet til digitaliseringen av samfunnet. – Dette var en av de beste Arendalsukene jeg har vært på, og vi traff blink med å løfte digitalisering som tema, sier Randeberg.

Alt som kunne krype og gå av beslutningstakere innenfor næringsliv, organisasjon, politikk og media var samlet i Arendal denne uken. Tekna valgte i år å sette søkelyset på Norge i en ny digital tidsalder, fremtidens kompetansebehov innen IKT, masseovervåkning og digitalt grenseforsvar.
-

Vi traff blink. Digitalisering var virkelig det store temaet i Arendal, og våre arrangementer var meget godt besøkt. Vi hadde gode debatter og sterke debattanter, og Tekna er absolutt blitt en viktig stemme i spørsmål knyttet til digitalisering, sier hun.
Randeberg mener Arendalsuka er en viktig arena for Tekna å være synlig på.

- Vi må være tilstede på en slik arena, der vi kan treffe alt som er av beslutningstakere i Norge. Her kan vi bygge nettverk og knytte viktige kontakter, samtidig som vi synliggjør vår politikk, sier hun.

 

Se film fra debatten "Usikkerhet om sikkerhet - hvem skrudde av serveren?" på Arendalsuka 2017

Deltakere i panelet: Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, Olav Lysne, leder av Lysne I og Lysne II-utvalget og direktør i Simula, Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge, Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, Roar Thon, fagdirektør sikkerhetskultur, NSM, Einar Lunde, avdelingsdirektør, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Publisert: 18. august 2017