Godt valg!

Valgdagen er en viktig dag. Demokratiet må aldri tas for gitt. Bruk stemmeretten, skriver Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg på valgdagen.

President i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg står foran stortinget i Oslo

Tekna er ikke tilknyttet noe parti, og vi gir heller ikke økonomisk støtte til noen av partiene. Vi er med andre ord en fullstendig partipolitisk uavhengig organisasjon.

Likevel er vi opptatt av politikk, og vi ønsker å bidra aktivt til den politiske debatten basert på fag, fakta og det medlemmene våre brenner for. Vi snakker derfor med politikere fra alle partier om våre saker.

Vi i Tekna har perspektiver og løsninger som er viktige for samfunnet og for samfunnsdebatten. Våre medlemmer skaper fremtiden, og de gode løsningene for alt fra samferdsel, infrastruktur og energiforsyning til helse og IKT-sikkerhet.

Ofte spør myndighetene oss om råd når de trenger innspill til hvordan fremtiden skal bli. Slik bidrar vår kunnskap og våre erfaringer til en bedre og bredere samfunnsdebatt.

Hver av oss bidrar på hver vår måte i hverdagen. I dag kan alle delta på samme måte gjennom å benytte stemmeretten.

Valgdagen er en viktig dag. Demokratiet må aldri tas for gitt. Bruk stemmeretten.

Godt valg!

Lise Lyngsnes Randaberg
president

Publisert: 9. september 2019