Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

God lønnsvekst for teknologer og realister

9. des. 2018

Lønnsutviklingen for høy utdannede teknologer og realister er den sterkeste siden 2014. Det viser Teknas lønnsstatistikk for 2018.

– Det er positivt at lønnsveksten for våre medlemmer er god. Dette bekrefter utviklingen vi ser i samfunnet generelt, med økt aktivitet og gode resultater i mange virksomheter, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg. Tekna representerer 76 000 medlemmer med mastergrad eller mer innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Lønnsundersøkelsen til Tekna hadde 37 158 respondenter, noe som er en svarprosent på 66 prosent.

Lise medium.JPG

I privat sektor var veksten i gjennomsnittslønnen i 2018 på 2,3 prosent, sammenlignet med 1,9 prosent i 2017. Dette er den sterkeste lønnsveksten siden 2014.

– Tekna-medlemmene viste ansvarlighet og godtok lav lønnsvekst i flere år, mens mange bedrifter slet tungt. Det er derfor viktig og riktig at vi får økt uttelling når virksomhetene igjen går bedre. Våre medlemmer bidrar sterkt til innovasjonen og de gode resultatene i bedriftene. Kompetanse skal lønne seg, sier Randeberg.

I kommunal sektor var veksten på 2,6 prosent, sammenlignet med 1,8 prosent i 2017. I staten var veksten på 3,3 prosent, sammenlignet med 1,2 prosent i 2017.

– Det er positivt med gode lønnstall også i offentlig sektor. Spesielt hyggelig er det at staten i år får bra uttelling. Det har vært jobbet hardt for å gjennomføre overgangen til lokal kollektiv lønnsdannelse for våre medlemmer i staten, sier Randeberg.

Olja tar seg opp

Vekst i gjennomsnittslønnen innen petroleum og engineering var i 2018 på 4,2 prosent, mens den i fjor var på 3,4 prosent.

– Vi ser at det igjen er økende aktivitet blant oljeselskapene. Det er også for andre året på rad en økende andel av de unge i lønnsundersøkelsen som er fra petroleum og engineering. I 2016 var bare 4 prosent av de nyutdannete i privat sektor fra olje og engineering, i fjor var andelen 12 prosent, og i år er andelen 15 prosent. Dette indikerer at det igjen rekrutteres flere unge til sektoren. Randeberg påpeker at det fortsatt er mange langtidsledige i sektoren som sliter med å komme seg tilbake i jobb.

– De langtidsledige er i stor grad folk med lang og viktig erfaring, som mistet jobben under oljekrisen. Det er viktig at virksomhetene ikke glemmer denne gruppen når det igjen skal rekrutteres til bransjen, sier hun.

530 000 i begynnerlønn

Begynnerlønnen for Tekna-medlemmer var i 2018 på 529 444 kroner for medlemmer i privat sektor. I kommunesektoren var den på 514 375 kroner, mens startlønnen i staten lå på 466 947 kroner.

– De nyutdannete får i stor grad grei startlønn, og slik skal det være. Norge trenger teknologisk og realfaglig kompetanse, og det skal være attraktivt å velge slike fagretninger. Våre unge er avgjørende for å løse viktige samfunnsutfordringer innen blant annet klima, samferdsel, IKT, helse og energi, sier Randeberg.

Les også