Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Kvinner smiler foran en pc

Aktuelt

God lønnsutvikling – sterke begynnerlønnstall

9. des. 2019

Lønnsutviklingen for Tekna-medlemmer er den sterkeste på fem år. Det viser Teknas lønnsstatistikk for 2019.

– Det er positivt at veksten i gjennomsnittslønnen er god. Dette bekrefter utviklingen vi ser i samfunnet generelt, med økende aktivitet og gode resultater i mange virksomheter, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg. Tekna representerer 81 000 medlemmer med mastergrad eller mer innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Lønnsundersøkelsen til Tekna hadde 38 507 respondenter, noe som gir en svarprosent på 64 prosent. 

I privat sektor var veksten i gjennomsnittslønnen i 2019 på 2,4 prosent, sammenlignet med 2,3 prosent i 2018. Dette er den sterkeste lønnsveksten siden 2014. 

– Dette viser at vårt lønnssystem med lokale kollektive forhandlinger fungerer. Tekna-medlemmene har vist ansvarlighet og lav lønnsvekst i flere år, mens mange bedrifter slet tungt. Det er derfor viktig og riktig at vi får økt uttelling når virksomhetene igjen går bedre. Våre medlemmer bidrar sterkt til innovasjonen og de gode resultatene i bedriftene. Kompetanse skal lønne seg, sier Randeberg. 

I kommunal sektor var veksten på 3,0 prosent, sammenlignet med 2,6 prosent i 2018. I staten var veksten på 1,9 prosent, sammenlignet med 3,3 prosent i 2018. 

– De relativt moderate tallene i staten må sees i sammenheng med at det var mellomår i lønnsoppgjøret. I tillegg har det kommet mange unge inn i sektoren, som drar ned snittlønnen, sier Randeberg.  

545 000 i begynnerlønn 

Begynnerlønnen for Tekna-medlemmer var i 2019 på 544 545 kroner for medlemmer i privat sektor. I kommunesektoren var den på 547 618 kroner, mens startlønnen i staten lå på 497 084 kroner. 

– De nyutdannete får bra startlønn, og slik skal det være. Norge trenger teknologisk og realfaglig kompetanse, og det skal være attraktivt å velge slike fagretninger. Våre unge er avgjørende for å løse viktige samfunnsutfordringer innen blant annet klima, samferdsel, IKT, helse og energi. For de unge er det også viktig med god startlønn, med tanke på pensjonsopptjening, sier Randeberg. 

Hun påpeker at det er gledelig at Tekna har sterk medlemsvekst blant de unge.  

- Vi rekrutterer unge flinke teknologer og realister i hopetall. Dette er gledelig for Tekna, samtidig er det viktig å understreke at flere unge medlemmer i statistikken påvirker tallene. Den totale gjennomsnittslønna blir da lavere. Medlemmene våre kan hente statistikk basert på sitt eksamensår på våre medlemssider. Dette gir et mer riktig bilde for den enkelte, påpeker hun. 

Fortsatt bra i olja  

Vekst i gjennomsnittslønnen innen petroleum og engineering var i 2018 på 2,9 prosent, mens den i fjor var på 4,2 prosent. 

– Vi ser at veksten fortsatt er noe høyere i oljesektoren enn i privat sektor generelt, men det er ikke snakk om noen lønnsfest, sier hun. 

Les også

Relaterte kurs og arrangementer