Gledelig med søknadsvekst til IKT

Digitaliseringen av samfunnet blir stadig sterkere. Nå er det 1033 flere førstevalgssøkere til IKT-studier sammenlignet med i fjor, viser tall fra Samordna opptak.

Samordna opptak viser at 5943 kvalifiserte førstevalgssøkere ønsker seg til IKT-studier, sammenlignet med 4910 i fjor. Antallet som har fått tilbud om studieplass har økt med 17,5 prosent, til 3707. Til teknologifagene er det sendt ut 9606 tilbud om studieplass, sammenlignet med 8882 i fjor. Dette er en økning med 8,2 prosent. Til realfagene er det sendt ut 3917 tilbud, mot 4335 i fjor. Dette er en nedgang på 9,6 prosent.

- Det er gledelig at flere nå får plass på IKT- og teknologistudiene. Det viser at regjeringen og utdanningsinstitusjonene har lyttet til Tekna og ser at vi trenger flere med slik kompetanse. Samtidig er det klart at kapasiteten på IKT-fagene må økes ytterligere. Det vil være et sterkt økende behov for denne kompetansen i årene fremover. Vi må nå få en tydelig strategi på hvilken type kompetanse vi trenger, og hvilke fagretninger som må bygges opp, sier president i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg.

Hun mener det spesielt er viktig med mer kunnskap innenfor sikkerhet og sårbarhet.

- Med en stadig større digitalisering i samfunnet, er vi avhengige av at folk har tillit til de digitale tjenestene, påpeker hun.

Randeberg er glad for den positive utviklingen til teknologifagene.

- Vi trenger flere folk innen teknologi - og realfagene. Disse fagene er avgjørende for at vi skal løse viktige samfunnsutfordringer som vi står ovenfor innen blant annet helse, klima, energi og samferdsel, sier hun.

Hun mener samtidig er det bekymringsfullt at realfagene har en motsatt utvikling.

- Grunnleggende kunnskap innen realfagene har vært med å bygge landet i alle år, og kommer til å ha en viktig rolle også i fremtiden. Med realfaglig kompetanse bygger du viktig forståelse som du kan ta med deg inn i mange sektorer og arbeidsområder, sier Randeberg.

Publisert: 19. juli 2018