Gjennomslag for økt forskningsfinansiering

Regjeringen har varslet at man vil trappe opp basisbevilgningene for de teknisk- industrielle forskningsinstituttene med 40 millioner kroner.

Lise Lyngsnes Randeberg

. – Dette er en god start på en viktig opptrappingsplan, som vi har kjempet for, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Det var statsrådene Iselin Nybø og Torbjørn Røe Isaksen som denne uken lekket budsjettøkningen til de teknisk – industrielle forskningsinstituttene. Dette gleder Tekna, som har bedt om en økning i basisfinansieringen til instituttene til minimum 25 prosent.

-  Instituttsektoren er svært viktig for industriell forskning og kommersialisering av forskningsresultater i Norge. Basisfinansieringen til de teknisk-industrielle forskningsinstituttene bør økes til et nivå sammenlignbart med internasjonale konkurrenter, sier Tekna-presidenten.

OECD har tidligere pekt på utfordringer i det norske forsknings- og innovasjonssystemet, og trukket frem utilstrekkelig basisfinansiering som hinder for innovativ forskning og utvikling.

- Så lenge instituttene er for avhengige av et vekslende marked, blir det vanskelig å forske tilstrekkelig på temaer som det ikke er betalingsvilje for i dag – men der kunnskapen trengs i morgen, påpeker Randeberg.

Hun mener norske institutter taper internasjonalt på grunn av den dårlige finansieringen.

- Når instituttene taper i den internasjonale konkurransen der utenlandske institutter gjerne har en basisfinansiering på 25-50 prosent, og våre institutter ligger på sju prosent, har vi et problem. Basisfinansieringen til de teknisk-industrielle forskningsinstituttene bør økes til et nivå sammenlignbart med internasjonale konkurrenter, sier hun.

 

Publisert: 4. oktober 2018