Fullt Tekna-gjennomslag for utdanningskrav

Tekna har i lang tid kjempet for å få på plass en autorisasjonsordning av landmålere. Denne uken ga Stortinget sin tilslutning til dette.

15.mars vedtok Stortinget krav om landmålerfaglig utdanning for å kunne kalle seg landmåler. Det blir nå innført krav om både bachelorutdanning og relevant praksis.

Dette er en stor seier for Tekna Samfunnsutviklerne, som har kjempet for å få på plass et autorisasjonskrav i flere år.

- Det norske eiendomsregisteret – matrikkelen – har klare mangler. Noe av årsaken til at matrikkelen holder så dårlig kvalitet er at det ikke har vært faglig krav eller autorisasjonskrav for å drive oppmåling av eiendommer, slik det er i de aller fleste andre land i Europa. Det sier leder for Tekna Samfunnsutviklerne Arve Leiknes.

Vi har tiltro til at Kommunal og Forvaltningskomiteen har vurdert om ordningen med kompetansekrav og Landmålerbrev kan innføres også med fortsatt kommunal oppmåling. Vi håper at innføringen av landmålerbrev, vil bidra til økt kompetanse også i små distriktskommuner der utfordringene med å skaffe kompetente landmålere har vært størst.

Halvparten av eiendommene i Norge er ikke tilfredsstillende oppmålt. Hver fjerde eiendom er ikke registrert med grenser i kartet, eller er registrert med en eller flere fiktive linjer. I tillegg mangler ti prosent av eiendommene / festegrunnene grenser i matrikkelkartet, eller er ikke registrert i det hele tatt i matrikkelkartet.

Leiknes er bekymret for hvordan matrikkelen skal brukes i digital forvaltning av arealbruk med så store mangler. Tekna Samfunnsutviklerne går ut fra at politikerne legger til rette for de kvalitetsløft som er nødvendige for å innføre elektronisk søknad og behandling av byggesaker.

- En annen årsak til at matrikkelen har dårlig kvalitet er at det ikke er krav til at eiendom er oppmålt ved omsetning, påpeker Leiknes. Stortinget har likevel valgt å ikke innføre en oppmålingsplikt ved omsetting av eiendommer i denne omgang. En slik plikt skal utredes og blir etter planen gradvis innført fra 2027. Skal elektronisk forvaltning av arealbruk og byggesaker settes på vent inntil matrikkelen inneholder tilfredsstillende kvalitet, spør Leiknes

Publisert: 17. mars 2018