Frykter tomme ord om bærekraft

To av tre norske toppledere mener bærekraft og miljøvennlig drift er en forutsetning for å drive lønnsomt i 2030. – Alle snakker om bærekraft og bærekraftsmål. Nå må bedriftene vise at de evner å gjøre dette til en konkurransefordel, sier president i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg.

I en ny undersøkelse på 600 toppledere, som Sentio Analyse har gjort for Tekna, svarer 68 prosent av topplederne at de er helt eller delvis enige i at bærekraftig og miljøvennlig drift vil være en forutsetning for bedriftens konkurranseevne om 12 år. Det er lederne i de største bedriftene som er mest positive. I bedrifter med omsetning over 100 millioner kroner svarer 80 prosent at de er helt eller delvis enige. 57 prosent av lederne mener Norge kommer til å være i verdenstoppen i bærekraftig drift i 2030. 

- Det er i utgangspunktet gledelige tall. Bedrifter som tar hensyn til viktige bærekraftsmål, som klimahåndtering, god forvaltning av havressurser og natur, og sunne og gode produksjons- og forbruksmønstre vil få en konkurransefordel framover. Bærekraft og miljø handler ikke lenger om ideologi og kostnader, men om innovasjon, arbeidsplasser og forretningsmuligheter. De som ikke evner eller ønsker å fase inn ny teknologi og renere produksjonsformer vil ha problemer med å overleve, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg. 

Hun frykter likevel at mange virksomheter vil slite med å gjøre ord til handling. 

- Det er enkelt å si at bærekraft er viktig. Samtidig vil endring til mer moderne teknologiske løsninger og drift på kort sikt koste i form av penger og investeringer. Nå er det viktig at bedriftene griper mulighetene som er der for å gjøre bærekraft til en konkurransefordel. Samtidig må myndighetene legge til rette for at endringsgrepene blir minst mulig kostbare, sier hun. 

Randeberg håper ungdommens pågangsmot og forbrukermakt vil presse på for en rask endring.

- Vi ser at ungdommene i dag er opptatt av helse, miljø og hvilket fotavtrykk vi setter igjen etter oss.  Samtidig vil de jobbe med teknologi som bringer verden videre, enten det er innen havrom, fornybar energi eller industri. Dette vil tvinge fram store endringer i retning miljøvennlige og bærekraftige løsninger, sier Randeberg.

Hun mener Norge har en teknologikompetanse som kan bli et stort konkurransefortrinn fremover. 

- Vi må bygge videre på de sterke teknologimiljøene vi har. Teknologiutvikling og digitalisering vil være helt sentralt i arbeidet med å løse sentrale utfordringer innen samferdsel, energi, helse og klima, sier Randeberg. 

Publisert: 10. august 2018