Frykter unge kan miste jobben før den har startet

72 prosent av nyutdannete teknologer og realister får jobb før studiene er avsluttet, viser Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse blant nyutdannete. Nå risikerer flere å miste jobben før de har begynt.

Foto av president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg

Koronapandemien rammer nå flere arbeidstakere hardt, og spesielt nyutdannete som mangler erfaring er utsatt ved permitteringer.

- Vi så dessverre under oljekrisen at de unge var blant de første til å ryke ut ved nedbemanninger og permitteringer. Det samme kan skje nå, dersom koronakrisen blir langvarig. De nyutdannete mangler erfaring, som sammen med kompetanse er de viktigste kriteriene ved utvelgelse av hvem som skal gå, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Hun forteller at flertallet av Teknas nyutdannete har fått jobb lenge før studiene er avsluttet.

- I 2019 hadde 72 prosent av de nyutdannete jobbene i boks før studieslutt, ifølge Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse. Det viser at våre studenter er ettertraktet. Samtidig er de sårbare i økonomiske utfordrende tider for bedriftene, slik vi opplever nå, sier Tekna-presidenten.

Hun mener at arbeidstakers oppsigelsesvern også før de starter å jobbe tilsier at arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse må komme til anvendelse.

-Det betyr at dersom arbeidsgiver ønsker å si opp en arbeidstakers stilling før den har startet, må arbeidsgiver ha en saklig grunn. Dagens situasjon er utfordrende og rammer våre medlemmer i alle deler av studie- og yrkeslivet. Vi vil følge situasjonen nøye, også for hvordan dette slår ut for de nyutdannede, sier Randeberg.

Lærte av oljekrisen

Tekna erfarte under oljekrisen mellom 2014 og 2017 at mange unge mistet jobben før tiltredelse, eller rett etter at de hadde begynt i jobben.

- Da var det også krise, og mange unge måtte snu i døra. Det viste seg likevel at disse var svært dyktige til å tilpasse og omstrukturere seg. Mange tok tilleggsutdanning, og flere var flinke til å dokumentere at kompetansen var relevant utenfor olje- og leverandørindustrien. Ganske fort var de fleste i arbeid, forteller Randeberg.

Hun råder nyutdannete til å tenke positivt og alternativt dersom de skulle få beskjed om at jobben ryker.

- Med en mastergrad innen teknologi og realfag er alle dører åpne og mulighetene mange. Sett deg ned og vurder hva det er du kan tenke deg å gjøre, og lag en strukturert oversikt over hvilken kompetanse du faktisk har. I tillegg er det viktig ikke å miste motet og tenke langsiktig. Vi er midt i en ekstrem periode, og det kommer en tid etter dette, sier Randeberg.

 

Dette bør du se på dersom arbeidsgiver ønsker å gå til oppsigelse av kontrakten din:

- Først og fremst, hva er årsaken til terminering av arbeidsforholdet? Dette blir en konkret vurdering av hvilken situasjon virksomheten står i.

- Er det mulig å utsette oppstarten for arbeidsforholdet? Merk at dette kan få konsekvenser for opptjening av mellom annet sykepenger.

- Dersom arbeidsgiver ikke formelt sier deg opp – men viser til at de ikke har jobb til deg – da må du hevde at de må gi deg en oppsigelse, og at du har rett på lønn i oppsigelsestid.

- Er det mulig å forsøke å forhandle om en minnelig løsning? Dette kan særlig være aktuelt der du bare har 14 dagers oppsigelsestid – argument som at dette skaper en uforutsigbarhet for deg økonomisk, samt at du har liten tid på å finne deg ny jobb kan være relevante i denne sammenheng.

- Dersom arbeidsgiver hever kontrakten uten å betale deg i oppsigelsestid, må du ta kontakt med oss i Tekna.

 

Nyheter om Koronaviruset og hvordan det påvirker studiehverdagen får du på våre medlemssider
Publisert: 20. mars 2020