Fremtidens utdanning – utdanning for fremtiden?

-Skal vi ha teknisk- naturvitenskaplige utdannelser som bidrar til å skape morgendagens arbeidsplasser og smarte løsninger for fremtiden, må vi ha utdanningstilbud som har moderne bygg, nødvendig utstyr og god infrastruktur på plass, sier Karen Ane F. Skjennum, leder av Tekna Student.

Tekna Student savner en tydelig satsning som følger opp stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. 

- Skal Norge heve seg internasjonalt må vi opp på et høyere nivå. Ikke minst må undervisningen i mye større grad preges av studentaktivitet. Mer tid på laboratorier, moderne og relevant utstyr og mulighet for tettere samarbeid med næringslivet og offentlig sektor, sier Skjennum. 

- Et investeringsløft i de teknisk- naturvitenskapelige utdanningene kommer ikke bare studentene til gode, sier studentlederen. Vi blir stadig minnet på hvor viktig det er med gode realfagshoder. Senest forrige uke ble flere personer evakuert og viktig infrastruktur ødelagt på grunn av flom på Sørlandet. Skal vi klare å beskytte oss mot fremtidens ekstremvær, utvikle livreddende helseteknologi, skape innovasjon og bidra til smartere byutvikling trenger vi gode teknisk- naturvitenskapelige utdanninger, sier hun. 

Tekna Student er kritiske til at regjeringen reduserer tempoet i utbygging av flere studentboliger, fra 2500 til 2200. 

- I følge NSO var det i august over 12 000 studenter i boligkø. De lange studentboligkøene viser at en satsning på studentboliger fortsatt er en viktig prioritering, sier Skjennum. 

Tekna Student ønsker at studiestøtten knyttes til 1,5 G. Det er viktig at studentenes økonomi følger velferdsutviklingen i landet. I 2016 jobbet studentene i gjennomsnitt 7,5 time i uken. Å være student er en heltidsjobb, påpeker Skjennum.  Deltidsjobb skal ikke gå på bekostning av studiene. Det er behov for en studiestøtte som sikrer at alle kan ta høyere utdanning, uavhengig av størrelsen på lommeboka. 

Tekna Student mener økningen i IKT-studieplasser med 2000 over fire år er et steg i riktig retning, men ikke dekkende for behovet. 

- Arbeidslivets reelle kompetansebehov må kartlegges, sier hun.

 

Publisert: 12. oktober 2017