Fornøyd med kompetansepakke til permitterte og arbeidsledige

- Tekna er positive til at kompetansetiltak nå løftes frem som en viktig løsning på utfordringene både bedriftene og vi som samfunn opplever. Vi er samtidig opptatt at vi må lempe på regelverket for dagpenger slik at permitterte kan studere, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

 - Permitterte som selv ønsker å bidra til å komme tilbake i jobb ved å heve sin kompetanse, må få mulighet til å gjøre det uten å bli straffet med kutt i dagpenger. Det forutsetter vi at kommer på plass når regjeringen tildeler midler til flere studieplasser på universitet og høyskoler, Jeg er spent på programmer som her blir styrket, sier Lise Lyngsnes Randeberg.

Tekna-presidenten mener en styrking av ordningen med bransjeprogrammer kan bidra til å løse noen av utfordringene, men påpeker at det er viktig at disse også omfatter høyutdanningsgruppene.

- Tekna er glad for at programmet vi er med på innenfor fornybar energi/kraft er blant de som får tildelt midler. Det er også positivt med styrkingen av nettbasert opplæring i en ny digital hverdag. Tekna bidrar gjerne til å etablere gode nettbaserte tilbud til permitterte og arbeidsledige, sier Randeberg.

Publisert: 3. april 2020