Foreslår å ruste opp fornybare ressurser

Kraftskatteutvalget har lagt fram forslag for å få kraftselskapene til å gjøre samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer. – Det er positivt med tiltak for å utvikle fornybare vann- og vindkraftressurser, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Kraftskatteutvalget har mandag 30. september lagt fram forslag som har som ambisjon å gi kraftselskapene insentiver til å gjennomføre samfunnsøkonomisk lønnsomme
Investeringer.

- Tekna ønsker velkommen dette viktige arbeidet for å oppruste og utvikle våre fornybare vann- og vindkraftressurser. Verdien av våre fornybare ressurser kan bli høyere, og det blir større verdier å fordele, sier Randeberg.

En stor del av norsk vannkraft ble bygget ut mellom 1950 og 1990. Det vil i årene fremover være behov for betydelige reinvesteringer i eldre kraftverk, og utvalget påpeker at det kan være potensiale for investeringer i mer fleksibel produksjonskapasitet.

- Tekna er positiv til å fjerne hindringer for nødvendige investeringer i våre vannkraftverk, og vil involvere Teknas organisasjon for å utforme vårt endelige høringssvar på utvalgets forslag.

Publisert: 30. september 2019