Flere gjennomslag for Tekna i statsbudsjettet

De borgerlige partiene på Stortinget har blitt enige om statsbudsjettet for 2018. - Vi gleder oss over at en rekke av våre innspill har vært sentrale i forhandlingene, og blitt en del av det endelige resultatet, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Nærmere én milliard kroner er flyttet på i vår retning, blant annet 500 nye IKT studieplasser og 100 millioner kroner til økt basisfinansiering på universiteter og høyskoler.
I tillegg garanterer stortingsflertallet framdrift og høyt tempo i karbonfangst- og lagring (se egen sak).

Dette er Tekna fornøyd med i det borgerlige budsjettforliket:

• 500 nye IKT studieplasser
• 100 millioner til økt basisfinansiering universiteter og høyskoler
• 100 millioner kroner økning til miljøteknologi
• 25 millioner kroner frie midler til forskningsinstituttene
• 50 millioner til næringsrettet forskning
• 50 millioner kroner til muliggjørende teknologier
• 80 millioner kroner i bredbåndsutbygging
• Momsfritak for digitale medier
• Eiendomsskatt for datasentre bortfaller

I tillegg vedtas denne teksten:
«Stortinget ber Regjeringen sikre videreføring av Gassnovas arbeid med fullskala CO2- håndtering slik at inngåtte kontrakter med fangst- og lageraktørene ikke termineres fra statens side før Stortinget har behandlet Regjeringens helhetlige fremlegg om arbeidet med fullskala CO2-håndtering i Norge og tatt stilling til om forprosjektering skal igangsettes».

Tekna er overrasket over mangel på friske midler til karbonlagring.

Publisert: 23. november 2017