Fjerner endelig moms på nettutgaven av Teknisk Ukeblad

- Tekna er glad for at regjeringens forslag til Statsbudsjettet for 2019 vil gi nettutgavene til Teknisk Ukeblad momsfritak. Verdifull journalistikk om teknologi får nå samme vilkår som generell nyhetsjournalistikk. Dette kan gi medlemmene våre et bedre tilbud, sier Tekna-president og styreleder i Teknisk Ukeblad, Lise Lyngsnes Randeberg.

Ingen bedring av studiekvaliteten
Bra på teknologi, dårlig på kompetanse
Teknologene budsjettvinnere

Den tradisjonelle papirutgaven av Teknisk ukeblad (TU) har vært fritatt for moms, og er et gratis medlemsgode for Teknas og Nitos medlemmer. Den digitale journalistikken har derimot vært belastet med moms. Etter mye påtrykk, innfrir nå regjeringen løftet fra kulturminister Trine Skei Grande om at momsfritak også skal gjelde fagtidsskriftenes nettutgaver

Tekna har lenge jobbet for at de som er interessert i faget sitt også skal få tilgang til digitalt journalistisk innhold med samme vilkår som for dagspressen.

Moms for dagsavisenes nettutgaver ble fjernet i 2016, og nå er det fagtidsskriftenes tur. Teknisk Ukeblad Media har vært et tradisjonelt mediehus, men er i dag en moderne samfunnsaktør med et bredt digitalt nyhetstilbud og fagstoff fra hele Teknologi-Norge.

- Regjeringen går i riktig retning med dette forslaget som styrker muligheten til å utvikle oss videre. Viktig nyhets- og aktualitetsjournalistikk om teknologi og vitenskap fra Teknisk Ukeblad blir nå endelig sidestilt med generelle nyheter. Vi utreder nå hvordan vi kan forbedre tilbudet til medlemmene våre, sier Randeberg, som også er styreleder i Teknisk Ukeblad.

Dagsaviser og tidsskrifter har historisk vært fritatt for moms i Norge. Tekna, NITO og Mediebedriftenes landsforening (MBL) har argumentert for at denne praksisen også må gjelde ved overgang fra papir til nett. Noe annet ville være konkurransevridende, og hemme innovasjon på nye plattformer.

Budsjettforslaget må først godkjennes av Eftas overvåkingsorgan ESA. Momsfritaket vil ifølge regjeringen tidligst tre i kraft fra 1. juli 2019. Regjeringen tar sikte på å komme tilbake med nærmere informasjon og konkrete forslag til lovendringer i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2019.

 

Publisert: 8. oktober 2018