Fortvilet situasjon for fiskehelsebiologene

Tekna jobber sent og tidlig med rekvisisjonssaken der fiskehelsebiologer gjennom en ny EU-forordning kan miste rekvisisjonsretten på antibiotika.

I går var styreleder Kristoffer Berglund Andreassen og Ragnhild Hance-Olsen i møte i Helse og omsorgsdepartementet for å få klarhet i hva som har skjedd, og hvilke muligheter som eksisterer. Møtet ble ledet av statssekretær Anne Bramo og hadde deltakere fra tre berørte departementer.  

Tekna har engasjert ekstern juridisk kompetanse på EU-rett, og vil se på alle muligheter for å finne en løsning som vil gi full rekvisisjonsrett til fiskehelsebiologene og gi næringen tilgang til en like god og funksjonell kompetanse som de tidligere har hatt for å bevare fiskehelsen i næringen.

Statssekretæren uttrykte helhjertet støtte fra regjeringen for at fiskehelsebiologer fortsatt skal være sidestilt med veterinærer innen akvakultur. Det har vært Norges posisjon inn i forhandlingene, og beslutningen om å fjerne rekvisisjonsretten for antibiotika kom som en overraskelse.  Frem til behandling i EU-rådet var fiskehelsebiologers fulle reseptrett ivaretatt, men dette har blitt endret i siste instans, ifølge departementet. Det er nå viktig at næringen er med og engasjerer seg politisk for å gi regjering og Stortinget grunnlag for å kjempe denne saken for oss opp mot EU.

Siste ord er ikke sagt i denne saken. 

Publisert: 7. november 2018