Fem millioner til spennende pilotprosjekt

Hundrevis av oljeledige som mister retten til dagpenger fra Nav har heller ikke krav på sosialhjelp. Et pilotprosjekt for langtidsledige i Rogaland initiert av ingeniørorganisasjonene Tekna og Nito får fem millioner kroner.

Tanken er at ledige ingeniører kan settes til alt fra vedlikeholdsarbeid og rehabilitering av kommunale bygninger og anlegg eller hjelper til ved skoler, sykehjem og pleiehjem. Kommunene og Nav skal spille en nøkkelrolle, skriver Aftenbladet.

«De står uten noe»

– Vi sendte et brev til Stortinget og spurte om støtte et pilotprosjekt for å hjelpe langtidsledige som er gått ut over 104 uker og som ikke fått ny jobb. Mange av dem får jo heller ikke sosialhjelp fordi husstandens samlede inntekt overskrider et minstebeløp. Da står de uten noe, sier oljeingeniør Terje Amundsen, som er leder i fagforeningen Tekna i Stavanger. For mens det stadig kommer positive nyheter om at arbeidsmarkedet og næringslivet i Rogaland er gjennom den verste oljenedturen, er det ikke alle som får være med på oppturen. – Gladnyheten er at det er flere ledige stillinger, men samtidig øker antall langtidsledige, sier Amundsen.

«Katastrofe»

Å havne i en situasjon uten noen inntekter oppleves som «en katastrofe for mange», skriver ingeniørforeningene Tekna og Nito i Stavanger, i et brev som ble sendt til Stortingets arbeids- og sosialkomite 8. mai i år. – Det er mye usikkerhet blant folk som har vært ledige lenge, sier Amundsen. «Familien og barna til arbeidsledige opplever ofte arbeidsledigheten som en tung belastning med bekymring og usikkerhet rundt hva fremtiden vil bringe. I kjølvannet av høy arbeidsledighet øker familiekonflikter og det blir flere samlivsbrudd med tilhørende skadelidende barn,» heter det i brevet.

Bankene har gitt utsettelse på renter og avdrag på lån. – Men det er nok allerede noen som har fått beskjed om å selge huset. Det kan være tungt å bære, sier han.

– Gjelder dette mange?

– Det blir færre ledige arbeidsledige, ifølge de siste Nav-tallene, men samtidig øker antall langtidsledige, spesielt de som har gått to år og lengre. Jeg vil anslå de er i hundretall, sier Amundsen.

«Hvis pilotprosjektet blir vellykket håper vi på at det raskest mulig kan iverksettes nasjonalt,» mener fagforeningene i Stavanger.

For den arbeidsledige og kommunen vil det skisserte pilotprosjektet bidra til at:

-Arbeidsledige kommer i aktivitet, omgås sosialt i en arbeidssituasjon, gjør noe konstruktivt, bygger nettverk, bedrer selvfølelsen, får fornyet tro på fremtiden og livet, blir enklere å ha med å gjøre for familie og venner, får beholde bopel og dekke løpende utgifter.

-Kommunen kan i stedet for å utbetale sosialstønad til nedstemte og passive arbeidsledige få de arbeidsledige i aktivitet og bruke deres arbeidskraft til nytte for kommunen, skriver Aftenbladet.

Publisert: 9. juni 2017