Fakta, ikke følelser

Les innlegg i Adresseavisen av Sigrid Rønneberg, nestleder i Teknas fagutvalg.

Valgkampen i år har i større grad enn noen gang vært preget av faktasjekking.

Både faktisk.no og detektor ved NRK har sjekket påstander og utsagn fra politikere. Har dette økt kvaliteten på diskusjonene?

Mange politikere ønsker å fokusere på følelser for å få fram poenget sitt. Men vil vi at diskusjonen skal bestemmes av følelser? De siste månedene har Norge vært vitne til det man har begynt å kalle en «postfaktuell» trend. Beslutningstaking styres av politikk mer enn faglig innhold i større grad enn før. 


Falske nyheter florerer i media, og mange mistolker denne informasjonen som korrekt. Kort sagt har verdien av fakta og kunnskap hos beslutningstakere og i samfunnet blitt satt i fare. 
Når kunnskap og vitenskap mister sin betydning, undergraves samfunnets investering i skole og utdanning. Fakta er en del av fagkunnskapen som teknologer og naturvitere har brukt mye tid og krefter på å bygge opp. 


Uten en slik fagkunnskap vil ikke dagens samfunn fungere. Tekna mener at for å løse samfunnets utfordringer, må samfunnsdebatten og verdiskapningen baseres på fakta.

Publisert: 4. oktober 2017