Etterlyser relevante IKT-utdanninger

Tekna mener det er viktig med en betydelig satsing på økt kapasitet i IKT-utdanningene. - Det er et formidabelt gap mellom arbeidslivets behov og antallet studenter innen IKT. Det ligger store gevinster i en betydelig økt satsing på IKT-kompetanse, sier leder for samfunnspolitikk i Tekna Terje Sletnes.

- Det er beklagelig at de 750 plassene Stortinget har bevilget innfases over flere år og utgjør omlag 200 plasser i året fordelt på alle relevante studiesteder. Men Tekna er vel så opptatt av at IKT-studiene treffer arbeidslivets behov, sier Sletnes.


Han påpeker at studiene må utvikles, og at man må tenke relevans og tverrfaglighet når man vurderer hva slags kompetanse man skal møte fremtidig arbeidsliv med.
- Sjelden har man understreket sterkere betydning av relevans i studiene og tettere samarbeid med næringslivet, enn det vi ser i Stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning», som behandles denne våren. Der ligger det et tydelig signal til utdanningsinstitusjonene om å sikre relevans i innholdet i studieprogrammene, sier Sletnes.


Tekna har gjennom en lang periode arbeidet med behovet for IKT og sikkerhetskompetanse. 
- Om man skal jobbe som utvikler, drifter eller være leder i IT-avhengige virksomheter, må man ha en forståelse av sikkerhet og sårbarhet i systemene. Derfor har Tekna på faglig grunnlag anbefalt høyskolene og universitetene å jobbe dette inn i alle IT-utdanningene. Sikkerhet er relevant og innholdet bør utvikles i tett samarbeid med fagmiljøer, nasjonale sikkerhetsmiljøer og våre tilsynsmyndigheter, sier Sletnes.

Publisert: 6. juni 2017