Enighet i kommunesektoren

Torsdag 27.april kom Akademikerne til enighet med KS i kommunesektoren i de sentrale forhandlingene som berører medlemmer som omfattes av Hovedtariffavtalens kapittel 4. Lektorene får en samlet lønnsvekst på 2,4 prosent i årets oppgjør. Store deler av midlene vil fordeles lokalt.

Tekna forhandler sammen med de øvrige akademikerforeningene gjennom Akademikerne kommune. For Tekna er det i all hovedsak lektorene som omfattes av det sentrale oppgjøret. 

-Lektorene får en lønnsvekst på nivå med frontfaget, som er på 2,4 prosent. Resultatet innebærer også en reallønnsvekst etter foreløpige beregninger, noe som er viktig etter at fjorårets oppgjør ble overgått av høyere prisvekst enn forventet, sier Katrine Olsson, forhandlingssjef for Tekna kommune.

I 2016 ble det avtalt at det skulle avsettes midler til lokale forhandlinger pr 1. september i årets oppgjør, i tillegg til at det ble avtalt sentrale tillegg for flere stillingskategorier i kap. 4 som skulle få virkning fra 1. august i år. I dagens forhandlinger ble virkningstidspunktet flyttet frem for både de lokale forhandlinger og de sentrale tilleggene.  0,9 prosent er avsatt til lokale forhandlinger med virkning fra 1.8.2017. Virkningstidspunktet for de sentrale tilleggene er flyttet frem til 1.7. 2017.

-Det er ikke lagt sentrale føringer for  fordeling av den lokale potten. På denne måten gis de lokale partene tillit og frihet til å fordele disse midlene på en hensiktsmessig måte. De lokale partene er best i stand til å vurdere virksomhetens behov for å rekruttere, belønne og beholde kompetanse, og det er positivt at  såpass mye avsettes til lokale kollektive forhandlinger. Selv om dette er et skritt i riktig retning, er det fortsatt et godt stykke unna Teknas overordnede mål om at all lønn for våre lektorer skal forhandles lokalt. Det skal vi fortsatt jobbe for å oppnå, sier Katrine Olsson.

Flertallet av Teknas medlemmer  i kommunal sektor har utelukkende lokale forhandlinger tråd med Hovedtariffavtalens kap. 3 og 5. Disse forhandlingene vil gjennomføres i løpet av våren og høsten.

Publisert: 27. april 2017