Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av to hender som hilser på hverandre

Aktuelt

Enighet i stat og kommune

27. mai 2019

Tekna fornøyd med reallønnsvekst og sikkerhet for pensjon i staten. Vil løfte lektorene i neste kommuneoppgjør.

- Oppgjøret har en økonomisk ramme som totalt gir en reallønnsvekst. Dette er vi fornøyd med. AFP har vært et krevende tema i forhandlingene, og vi skaper nå viktig trygghet og forutsigbarhet for mange av statens ansatte, sier forhandlingsleder for Tekna i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.

Akademikerne og staten kom i dag til enighet om årets lønnsoppgjør i staten. Oppgjøret innebærer at det settes av 2,15 prosent til kollektive lokale forhandlinger med virkningsdato 1. mai. 

Nordli er meget fornøyd med at avtalen gir en løsning for ny AFP-ordning i staten, som skal innføres for arbeidstakere født i 1963 eller senere.

- Ansatte i staten må være trygg på pensjonsrettighetene sine. Jeg er glad vi har fått tariffestet AFP-rettigheter også for -63-kullet og de som er født senere, sier hun. 

Enigheten innebærer også at de pensjonsgivende variable tilleggene nå fullt ut vil gi pensjonsopptjening, uten et øvre tak slik det har vært til nå. 

- Det er stor rift om kompetent arbeidskraft, og statlige virksomheter har i dag utfordringer med å rekruttere og beholde kompetansen de trenger for å løse viktige oppgaver. Oppgjøret gjør ikke denne utfordringen vesentlig mindre, sier hun.

Fristen for å gjennomføre lokale kollektive forhandlinger i staten er 31. oktober.

Lektorene sikret oppgjør på linje med frontfagene

Også i kommunesektoren kom Akademikerne til enighet med KS i meklingen. Her er det bare lektorene som ikke har et lønnssystem basert på lokale, kollektive forhandlinger.

- Lektorene får et oppgjør på linje med frontfaget. Partene er også blitt enige om flere grep som skal løfte lektorene i neste oppgjør. Vi kommer til å fortsette å jobbe hardt for denne gruppen, sier forhandlingsleder for Tekna i Akademikerne kommune, Sonia Monfort Roedelé. 

Partene er blant annet enige om å sette i gang utvalgsarbeid knyttet til rekrutteringsutfordringene i skolen, og å kartlegge lønnsutviklingen for undervisningspersonell. I tillegg vil kollektive, lokale forhandlinger bli en del av løsningen neste år.  

- Det er behov for å se ordentlig på de høyt utdannedes situasjon, og dette er et skritt på veien for å få en felles virkelighetsforståelse. Lektorene har i mange år hatt en svak lønnsutvikling, og rekrutteringssituasjonen i skolen er bekymringsfull. Derfor er jeg glad vi har fått KS med dette arbeidet, sier Roedelé.

Akademikernes mål er å endre lønnssystemet for lektorer, slik at forhandlingene skjer på den enkelte skole. 

- Vi er nødt til å endre selve lønnssystemet for å sikre at lærere med høy kompetanse blir værende i, og å velge læreryrket. Akademikerne jobber for lokale, kollektive forhandlinger, som gir de ulike skolene mulighet til å bruke lønn for å dekke sine spesifikke rekrutteringsbehov – og som i større grad belønner lærerne for kompetansen sin, sier hun.  

Oppgjørene for Akademikernes øvrige medlemmer i kommunesektorene vil gå som planlagt uten sentrale føringer. 

 

Relaterte saker

Les også