Enighet i meklingen med Oslo kommune

Natt til torsdag kom Akademikerne til enighet med Oslo kommune i meklingen i årets lønnsoppgjør.

Akademikerne brøt forhandlingene 1. mai etter å ikke ha fått gjennomslag for å innføre lokale forhandlinger for medlemmene sine i Oslo. 

- Vi har i meklingen fått på plass endringer som gir et godt grunnlag for å jobbe videre for lokale forhandlinger. Vi har et klart mål om at våre medlemmer skal gå over til et nytt system. Dette er viktig både for de ansatte, arbeidsstedene og samfunnet, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.  

Endringene innebærer opprettelse av egne profesjonskoder for flertallet av Akademikernes medlemmer. Dette vil gjøre det lettere for Akademikerne å ivareta lønnsutviklingen for medlemmene og for kommunens virksomhetsledere å benytte kompetanse mer målrettet. 

- Vi kommer ikke til å gi oss. I dag er det noen få personer i Rådhuset som bestemmer lønnen til nærmere 50 000 kommuneansatte i Oslo, uten å kjenne til de ansatte eller arbeidsplassens behov. Dette må endres for at Oslo kommune skal fortsette å være en attraktiv arbeidsgiver og levere gode tjenester, sier Graff.

-Selv om et flertall i Akademikerne Kommune valgte å anbefale meklingsmannens skisse, valgte blant andre  Tekna å stemme mot denne anbefalingen, sier Katrine Olsson, som er forhandlingssjef i Tekna. -Skissen inneholder flere elementer som er et skritt i riktig retning, men vi mener at vi fortsatt er for langt unna vårt hovedkrav om lokal kollektiv lønnsdannelse i Oslo kommune, påpeker hun.

Publisert: 24. mai 2018