Enighet i kommunesektoren - Brudd i staten

Det ble enighet mellom Akademikerne og KS i lønnsoppgjøret i kommunesektoren, som hadde frist 1.mai. I staten og i Oslo kommune er det brudd, med meklingsfrist 23.mai.

Natt til 1.mai kom Akademikerne til enighet med KS i kommunesektoren. I Akademikerne er det kun lektorene som får sin lønn forhandlet sentralt.

- Lektorene får en lønnsvekst på nivå med arbeidslivet for øvrig. Årets oppgjør retter likevel ikke opp den svake lønnsutviklingen lektorene har hatt de siste årene, noe vi jobbet hardt for. Det var lite penger til fordeling i årets oppgjør, og vi har derfor valgt å anbefale resultatet, sier Jan Olav Birkenhagen, leder av Akademikerne kommune.

Akademikerne har over flere år jobbet for at lektorene skal få forhandle lønnen sin lokalt på den enkelte arbeidsplass, slik som er vanlig i resten av arbeidslivet. Flertallet av Akademikernes medlemmer i kommunen har sine lønnsforhandlinger lokalt i den enkelte kommune, fylkeskommune eller foretak. Disse forhandlingene vil gjennomføres i løpet av våren og i hovedsak høsten.

Brudd i staten

I statlig sektor var det ikke mulig å komme til enighet med staten om alle deler av avtalen, og opgjøret går nå til mekling. Dette var en konsekvens av at de tre andre hovedsammenslutningene har brutt forhandlingene.

– Akademikerne er enig med staten om et lønnssystem som er ytterligere forenklet. Akademikerne ønsket å fortsette prosessen og er skuffet over at staten har lukket forhandlingene om de øvrige delene av tariffavtalen, sier forhandlingsleder Anders Kvam.

Brudd i Oslo

Første mai brøt også Akademikerne forhandlingene i Oslo kommune, og oppgjøret går nå til mekling. Akademikerne aksepterte den økonomiske rammen for oppgjøret, men krever at forhandlingene skjer på den enkelte arbeidsplass.

- Dagens rigide lønnssystem er ikke tilpasset kommunens utfordringer og høye ambisjoner. Kommunen sliter med å beholde erfarne ansatte, og har brukt millioner på innleide konsulenter. Lokale forhandlinger vil gjøre det lettere å sikre den kompetansen Oslo har behov for – og levere gode tjenester til befolkningen, sier Graff.

Meklingsfrist i med staten og Oslo kommune er 23.mai

 

Les mer hos Tekna

Les mer hos Akademikerne

 

Publisert: 9. mai 2018